Airbnb 2021
Έκδοση Χειμώνα

50+ αναβαθμίσεις για μια ακόμη καλύτερη Airbnb

Σας παρουσιάζουμε το AirCover για οικοδεσπότες

Προστασία από το Α ως το Ω. Συμπεριλαμβάνεται πάντα και είναι πάντα δωρεάν. Μόνο στην Airbnb.

Προστασία από το Α ως το Ω. Συμπεριλαμβάνεται πάντα και είναι πάντα δωρεάν. Μόνο στην Airbnb.

1 εκ. $ ΗΠΑ αστική ευθύνη

Καλύπτεστε ακόμη και στη σπάνια περίπτωση που τραυματιστεί επισκέπτης.

Κάλυψη ζημιών 1 εκ. $ ΗΠΑ

Καλύπτουμε ζημιές από επισκέπτες στον χώρο, καθώς και πολύτιμα ή άλλα αντικείμενά σας.

Ζημιές από κατοικίδια

Μην ανησυχείτε: Καλύπτονται και ζημιές από τους τετράποδους φίλους των επισκεπτών σας.

Κάλυψη κόστους καθαρισμού

Σας αποζημιώνουμε για το κόστος που προκύπτει από μη αναμενόμενο διεξοδικό καθαρισμό.

Κάλυψη χαμένων εσόδων

Η Airbnb σάς αποζημιώνει για τα έσοδα που χάνετε, αν ακυρώσετε κρατήσεις λόγω ζημιάς.

Αναφορές ζημιών σε 14 μέρες

14 ημέρες για αναφορά ζημιάς από επισκέπτες, ακόμη και με διαδοχικές κρατήσεις.

Γρήγορες αποζημιώσεις

Σας αποζημιώνουμε για τις ζημιές των επισκεπτών γρήγορα, συνήθως εντός 2 εβδομάδων.

Προτεραιότητα για Superhost

Οι Superhost αποκτούν πρόσβαση σε ειδική γραμμή υποστήριξης, με προτεραιότητα.

μπορείτε να μάθετε ακόμη περισσότερα για το πρόγραμμα AirCover για οικοδεσπότες, τους όρους του και όλα όσα θα σας προσφέρει.

Καινοτομίες που θα βρείτε μόνο στην Airbnb

Translation Engine

Η πιο προηγμένη τεχνολογία μετάφρασης που προσφέρθηκε ποτέ στην κοινότητά μας.

Έλεγχος προσβασιμότητας

Ελέγχουμε όλα τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας καταλυμάτων για να είναι 100% ακριβή.

Επαλήθευση wifi

Νέος έλεγχος ταχύτητας wifi, ώστε οι επισκέπτες να ενημερώνονται κατάλληλα.

(Πιο) ευέλικτη αναζήτηση

Κάντε αναζήτηση έως 12 μήνες νωρίτερα, με ακόμη περισσότερα είδη μοναδικών καταλυμάτων.

Καρτέλα "Έξυπνα ταξίδια"

Νέος σχεδιασμός της καρτέλας "Ταξίδια": Ό,τι χρειάζεστε για το ταξίδι σας σε ένα μέρος.

Ρωτήστε έναν Superhost

Δυνατότητα προσωπικής καθοδήγησης από έμπειρους Superhost, για τους νέους οικοδεσπότες.

Μια πιο έξυπνη και απλή εμπειρία για τους επισκέπτες

Αυτόματη μετάφραση

Αυτόματη μετάφραση σε πραγματικό χρόνο στη γλώσσα σας, χωρίς να πατήσετε κουμπιά.

Καλύτερες μεταφράσεις

Βελτιωμένη μετάφραση για πάνω από το 99% των καταχωρήσεων στην Airbnb, σύμφωνα με έρευνα.

62 τρόποι να πείτε "Γεια"

Άμεση διαθεσιμότητα κάθε καταχώρησης και κριτικής σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζουμε.

Καλύτερα φίλτρα αναζήτησης

Πιο εμφανή φίλτρα προσβασιμότητας διευκολύνουν την εύρεση χώρων για ποικίλες ανάγκες.

Προσβασιμότητα εμπειριών

Πιο σαφής προβολή χαρακτηριστικών για εμπειρίες, όπως "νοηματική γλώσσα" ή "χωρίς σκάλες".

Ιστορικό πληρωμών επισκέπτη

Πιο εύκολη πρόσβαση σε συναλλαγές για τους επισκέπτες (επιστροφές, αποδείξεις και άλλα).

Αντίστροφη μέτρηση

Μετρήστε αντίστροφα για την άφιξή σας, με μια πιο έξυπνη και εύχρηστη καρτέλα.

Μεταφορά πληροφοριών άφιξης

Οι πληροφορίες για την άφιξη πλέον εμφανίζονται μαζί με τα στοιχεία της κράτησης.

Προτάσεις εμπειριών

Βρείτε ιδέες μέσα από βίντεο για εμπειρίες που διοργανώνονται κοντά στον προορισμό σας.

Νέα εικονίδια για εμπειρίες

Ο χάρτης επισημαίνει νέα είδη εμπειριών, όπως εμπειρίες με φαγητό, σε εξωτερικό χώρο κ.λπ.

Δραστηριότητες μόνο για σας

Σας προτείνουμε κορυφαίες εμπειρίες ανάλογα με τους συνταξιδιώτες και την τοποθεσία σας.

Αγαπημένα με φίλους

Τώρα, οι φίλοι σας βλέπουν τα Αγαπημένα σας με ένα μόνο κλικ ή πάτημα, χωρίς να συνδεθούν.

Δωροκάρτες με νέες επιλογές

Χαρίστε ένα ταξίδι: Βρείτε, αγοράστε και εξαργυρώστε δωροκάρτες Airbnb με νέους τρόπους.

Οι δωροκάρτες είναι παντού

Χαρίστε δωροκάρτες Airbnb σε Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και ΗΒ.

Αναζήτηση πολιτικών

Ψάχνετε μια πολιτική στο Κέντρο Βοήθειας; Βρείτε τη με το ενιαίο εργαλείο αναζήτησής μας.

Η φιλοξενία γίνεται ακόμα πιο εύκολη

Σύνδεση με Superhost

Σας συνδέουμε με έναν Superhost, βάσει τοποθεσίας, γλώσσας και καταχώρησης.

Βοήθεια για καταχωρήσεις

Θέλετε δεύτερη γνώμη για την καταχώρησή σας; Βρείτε βοήθεια από έναν έμπειρο Superhost.

Superhost από όλο τον κόσμο

Γεια σας! ¡Hola! Bonjour! Επικοινωνήστε με Superhost σε πάνω από 30 γλώσσες και 196 χώρες.

Ένα πιο εύκολο ξεκίνημα

Υποδεχτείτε νέους επισκέπτες σε ένα μόνο βήμα, με απλή διαδικασία στην καρτέλα "Σήμερα".

Καρτέλα "Σήμερα"

Ελέγξτε και απαντήστε γρήγορα σε νέες κρατήσεις, όλα από την καρτέλα "Σήμερα".

Διαχωρισμός ειδοποιήσεων

Στην καρτέλα "Σήμερα" θα φαίνονται ειδοποιήσεις μόνο για οικοδεσπότες, όχι για επισκέπτες.

Εξατομικευμένες συμβουλές

Προσωπικές συμβουλές για αναβάθμιση καταχώρησης με παροχές που αναζητούν οι επισκέπτες.

"Σήμερα" για επαγγελματίες

Είστε επαγγελματίας; Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Σήμερα" ακόμη και με πολλές καταχωρήσεις.

Δοκιμή ταχύτητας wifi

Οι οικοδεσπότες μπορούν να ελέγξουν την ταχύτητα του wifi από την εφαρμογή της Airbnb.

Προεπισκόπηση τιμής

Ελέγξτε πώς εμφανίζεται η τιμή της καταχώρησής σας στους επισκέπτες.

Επιλογές κόστους καθαρισμού

Επιλέξτε χρέωση χαμηλότερου κόστους καθαρισμού για κρατήσεις μίας και δύο διανυκτερεύσεων.

Χρέωση κατοικίδιου

Πλέον, μπορείτε να προσθέσετε χρέωση κατοικίδιου στην τιμή σας ανά διανυκτέρευση.

Επιστροφές για εμπειρίες

Επιλέξτε πλήρη επιστροφή χρημάτων αν η ακύρωση γίνει έως και 24 ώρες νωρίτερα.

Βελτιωμένες οδηγίες

Καλύτερες οδηγίες για εμφάνιση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Πιο απλό ανέβασμα βίντεο

Θέλετε ένα βίντεο επίδειξης της εμπειρίας σας; Πλέον, είναι πιο εύκολο να ανεβάσετε κλιπ.

Αναζήτηση εισερχομένων

Βρείτε τα μηνύματα που θέλετε πολύ πιο εύκολα, αναζητώντας συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Καλύτερο ανέβασμα εικόνων

Η αυτόματη ταξινόμηση πλέον λειτουργεί όταν ανεβάζετε μεμονωμένες φωτογραφίες.

Προώθηση νέων καταχωρήσεων

Προωθήστε νέες καταχωρήσεις με ειδικές εκπτώσεις – ένα από τα 10 βήματα για οικοδεσπότες.

Βελτιωμένη κατάταξη

Καλύτερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης για οικοδεσπότες με κορυφαία ποιότητα και αξία.

Επικοινωνία μέσω Luxe

Προσθήκη οικοδεσπότη και επισκέπτη στη συνομιλία από τον υπεύθυνο υποστήριξης στο Luxe.

Ανανέωση ημερολογίου web

Βρείτε αμέσως ό,τι χρειάζεστε με ένα λιτό και εύχρηστο ημερολόγιο web για οικοδεσπότες.

Προτιμήσεις ημερολογίου

Επιλέξτε τα πιο χρήσιμα στοιχεία που εμφανίζονται στα κελιά ημερομηνιών (μόνο για web).

Βελτιωμένη εμφάνιση τιμών

Οι οικοδεσπότες μπορούν να βλέπουν τις τιμές στην ετήσια προβολή ημερολογίου (μόνο web).

Μέτρα αποφυγής κινδύνων

Τα μέτρα για την αποφυγή των πάρτι εφαρμόζονται για οικοδεσπότες σε Πορτογαλία και ΗΒ.

Καλύτερη επίλυση υποθέσεων

Νέα διαδικασία διαχείρισης αναφορών: απλή και γρήγορη επίλυση υποθέσεων για οικοδεσπότες.

Βελτιωμένη στήριξη γειτονιάς

Η γραμμή υποστήριξης για γείτονες οικοδεσποτών επεκτάθηκε σε 12 γλώσσες και 29 χώρες.

Άρση απενεργοποίησης

Επανενεργοποίηση καταχωρήσεων με ενημέρωση στοιχείων στην Πύλη Δημοτικής Δραστηριότητας.

Η κυκλοφορία και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε περιοχή.