ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΟΙΚΟΔΕΣΠΌΤΗ

Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

Στη σπάνια περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά η ιδιοκτησία του κατά τη διάρκεια μιας διαμονής στον χώρο σας, μπορεί να προστατεύεστε από βασική ασφάλεια αστικής ευθύνης ύψους έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ.

Στη σπάνια περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά η ιδιοκτησία του κατά τη διάρκεια μιας διαμονής στον χώρο σας, μπορεί να προστατεύεστε από βασική ασφάλεια αστικής ευθύνης ύψους έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ.

*Δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία ή οικοδεσπότες εμπειριών.

Τι καλύπτεται;

Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη μπορεί να καλύπτει:

  • Τη νομική ευθύνη σας για σωματικό τραυματισμό επισκεπτών ή τρίτων
  • Τη νομική ευθύνη σας για ζημιά στην ιδιοκτησία που ανήκει σε επισκέπτες ή άλλους
  • Τη νομική ευθύνη σας για ζημιά σε κοινόχρηστους χώρους, όπως χώρο υποδοχής κτιρίου και γειτονικές ιδιοκτησίες, που προκαλείται από έναν επισκέπτη ή άλλους

Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη δεν καλύπτει:

  • Ζημιά ή τραυματισμό που προκύπτει από εκούσια ενέργεια (όχι ατύχημα)
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Ζημιά στον χώρο ή στα προσωπικά αντικείμενά σας (τα οποία μπορεί να προστατεύονται από την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb*)

*Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν σχετίζεται με την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη ή την Airbnb UK Services Limited.

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και αξιόπιστης κοινότητας σε όλο τον κόσμο.

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και αξιόπιστης κοινότητας σε όλο τον κόσμο.

Καθώς είχα υπάρξει επισκέπτης στο παρελθόν, 
είχα ήδη το κεφάλι μου ήσυχο για πολλούς προβληματισμούς μου. Ήξερα ότι ο χώρος μου θα ήταν ασφαλισμένος... και 
ότι οι επισκέπτες θα τον σέβονταν."
Καθώς είχα υπάρξει επισκέπτης στο παρελθόν, 
είχα ήδη το κεφάλι μου ήσυχο για πολλούς προβληματισμούς μου. Ήξερα ότι ο χώρος μου θα ήταν ασφαλισμένος... και 
ότι οι επισκέπτες θα τον σέβονταν."

Uslan, οικοδεσπότης στο Λονδίνο

Uslan, οικοδεσπότης στο Λονδίνο

Καθώς είχα υπάρξει επισκέπτης στο παρελθόν, 
είχα ήδη το κεφάλι μου ήσυχο για πολλούς προβληματισμούς μου. Ήξερα ότι ο χώρος μου θα ήταν ασφαλισμένος... και 
ότι οι επισκέπτες θα τον σέβονταν."
Καθώς είχα υπάρξει επισκέπτης στο παρελθόν, 
είχα ήδη το κεφάλι μου ήσυχο για πολλούς προβληματισμούς μου. Ήξερα ότι ο χώρος μου θα ήταν ασφαλισμένος... και 
ότι οι επισκέπτες θα τον σέβονταν."

Uslan, οικοδεσπότης στο Λονδίνο

Uslan, οικοδεσπότης στο Λονδίνο

Η διαδικασία υποβολής αξίωσης

1. Συμπληρώνετε τη φόρμα

Όταν ένας οικοδεσπότης, επισκέπτης ή τρίτο μέρος επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Κοινότητας, η Airbnb θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αξίωσης.

2. Ο ασφαλιστής διορίζει έναν πραγματογνώμονα, ο οποίος στη συνέχεια εξετάζει την αξίωση

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας πραγματογνώμονας εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας για να συζητήσει για την αξίωση και να συγκεντρώσει πληροφορίες.

3. Γίνεται έλεγχος της αξίωσης

Ο πραγματογνώμονας θα διευθετήσει την αξίωση σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής Ασφάλειας Προστασίας Οικοδεσπότη και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στην εν λόγω δικαιοδοσία.

Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. 
Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε μια περιεκτική σύνοψη του προγράμματος.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Πρέπει να κάνω κάτι για να με καλύπτει η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη;

Όχι. Αν συμφωνήσουν να καταχωρήσουν μια ιδιοκτησία στην Airbnb ή συνεχίσουν να διατηρούν μια καταχώρηση ιδιοκτησίας στην Airbnb, οι οικοδεσπότες* αποδέχονται την κάλυψη από την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια μιας διαμονής μέσω της Airbnb. Λάβετε υπόψη ότι η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης.

Οι οικοδεσπότες που θέλουν να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας Οικοδεσπότη πρέπει να κάνουν τα εξής:

  • Να μας στείλουν email από τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό οικοδεσπότη τους
  • Να συμπεριλάβουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου τους που σχετίζονται με τον λογαριασμό οικοδεσπότη τους
  • Να συμπεριλάβουν τον ακριβή τίτλο της καταχώρησής τους

Λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση email για τη δήλωση εξαίρεσης δεν θα παρακολουθείται παρά μόνο για την επεξεργασία των αιτημάτων εξαίρεσης.

*Δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία και οικοδεσπότες εμπειριών.

Έτοιμος/η να ξεκινήσετε τη φιλοξενία;

Έτοιμος/η να ξεκινήσετε τη φιλοξενία;

Ισχύει για τους οικοδεσπότες παγκοσμίως*
Προστατεύει τους οικοδεσπότες από την άφιξη έως την αναχώρηση του επισκέπτη