Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισής σας. Μπορείτε να ακυρώσετε πριν από την άφιξη όσες κρατήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει της πολιτικής ειδικών περιστάσεων, χωρίς ποινές και χωρίς να επηρεαστεί η ιδιότητά σας ως Superhost.

  Τι είναι ο συνοικοδεσπότης;

  Οι συνοικοδεσπότες βοηθούν τους ιδιοκτήτες καταχωρήσεων στη φροντίδα του σπιτιού και των επισκεπτών.

  Ένας συνοικοδεσπότης μπορεί να είναι κάποιο άτομο που γνωρίζει ήδη ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης. Συνήθως είναι κάποιο μέλος της οικογένειας, γείτονας, έμπιστος φίλος ή κάποιο άλλο άτομο που προσλαμβάνεται από τον οικοδεσπότη για βοήθεια με την καταχώρηση.

  Οι οικοδεσπότες και οι συνοικοδεσπότες συμφωνούν πάνω σε κάποια θέματα, όπως στις ευθύνες που θα έχει ο καθένας, στο ποσοστό από τα έσοδα των κρατήσεων που θα δίνεται στον συνοικοδεσπότη και στο ποσό που θα λαμβάνει ο συνοικοδεσπότης για τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν.

  Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε συνοικοδεσπότης και γνωρίζετε κάποιον που ήδη φιλοξενεί στην Airbnb, μπορείτε να προτείνετε να σας προσθέσει ως συνοικοδεσπότη. Ή, για ανθρώπους που δεν φιλοξενούν ακόμα αλλά ενδιαφέρονται να το κάνουν, μπορείτε να τους βοηθήσετε να καταχωρήσουν τον χώρο τους και να σας προσθέσουν ως συνοικοδεσπότη.

  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τι μπορούν να κάνουν οι συνοικοδεσπότες και πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν συνοικοδεσπότη στην καταχώρησή σας.

  Σχετικό περιεχόμενο
  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;