Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Οικοδεσπότες καταλυμάτων

  Ποια είναι τα όρια του ρυθμού συγχρονισμού ημερολογίου της Airbnb;

  Το όριο για τις εφαρμογές ημερολογίου και τις υπηρεσίες τρίτου μέρους είναι 80 αιτήματα ανά λεπτό ανά IP. Αν λάβετε ένα σφάλμα 429 (Πολύ συχνά για συγχρονισμό ημερολογίου), αυτό σημαίνει ότι έχετε φτάσει το όριο και ότι θα πρέπει να επιβραδύνετε τα αιτήματά σας, να τα μοιράσετε πιο ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ώρας ή να επαναλάβετε το αίτημα την επόμενη ώρα.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;
  Δεν είστε οικοδεσπότης καταλύματος;
  Επιλέξτε διαφορετικό ρόλο, για να βρείτε το ενημερωτικό άρθρο που χρειάζεστε.