Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Πολιτική Κοινότητας

Πολιτική για Συμβάντα Ανωτέρας Βίας

Η παρούσα Πολιτικής βρίσκεται σε στάδιο ενημέρωσης. Η νέα Πολιτική εμφανίζεται στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας και θα ισχύει για όλες τις κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 Ιουνίου 2024 και μετά, εκτός αν η Airbnb ενημερώσει τους χρήστες διαφορετικά. Η υφιστάμενη Πολιτική εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας και ισχύει για προηγούμενες κρατήσεις.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 6 Ιουνίου 2024

Επισκόπηση

Σε γενικές γραμμές, οι ακυρώσεις και οι επιστροφές χρημάτων για κρατήσεις στην Airbnb διέπονται από την πολιτική ακύρωσης της καταχώρησης. Στις σπάνιες περιπτώσεις που συμβάντα μεγάλης κλίμακας εμποδίζουν ή απαγορεύουν νομικά την ολοκλήρωση μιας κράτησης, ενδέχεται να ισχύει η Πολιτική για Συμβάντα Ανωτέρας Βίας (η "Πολιτική"). Όταν ισχύει η παρούσα Πολιτική, οι επισκέπτες μπορούν να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν επιστροφή χρημάτων, ταξιδιωτικούς πόντους ή/και άλλο αντάλλαγμα, ανεξάρτητα από την πολιτική ακύρωσης της κράτησης. Οι οικοδεσπότες μπορούν να ακυρώσουν χωρίς προμήθειες ή άλλες δυσμενείς συνέπειες, αν και το ημερολόγιο της καταχώρησης θα παραμείνει αποκλεισμένο για τις ημερομηνίες της ακυρωμένης κράτησης.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κρατήσεις καταλυμάτων και εμπειριών και εφαρμόζεται σε κρατήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή για κρατήσεις με ημερομηνία άφιξης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά, εκτός αν η Airbnb ενημερώσει τους χρήστες διαφορετικά. Η Πολιτική για Συμβάντα Ανωτέρας Βίας δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ποια συμβάντα καλύπτονται

Τα ακόλουθα συμβάντα καλύπτονται βάσει της παρούσας Πολιτικής, εφόσον επηρεάζουν την τοποθεσία της κράτησής σας, λαμβάνουν χώρα μετά τη στιγμή της κράτησης και εμποδίζουν ή καθιστούν νομικά απαγορευμένη την ολοκλήρωση μιας μελλοντικής ή τρέχουσας κράτησης (αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ως "Συμβάντα"):

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και επιδημίες που ανακοινώνονται επίσημα. Επιδημίες, πανδημίες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία που ανακοινώνουν οι εκάστοτε κρατικές αρχές. Δεν περιλαμβάνονται ασθένειες που είναι ενδημικές (για παράδειγμα, γρίπη) ή σχετίζονται συνήθως με μια περιοχή (για παράδειγμα, ελονοσία στην Ταϊλάνδη). Η νόσος COVID-19 δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική για Συμβάντα Ανωτέρας Βίας.

Κρατικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Υποχρεωτικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από κρατική υπηρεσία, όπως εντολή εκκένωσης. Δεν ισχύει για μη δεσμευτικές προειδοποιήσεις για ταξίδια και συναφείς κρατικές οδηγίες.

Στρατιωτικές ενέργειες και άλλες εχθροπραξίες. Πράξεις πολέμου, εχθροπραξίες, εισβολές, εμφύλιοι πόλεμοι, τρομοκρατία, εκρήξεις, βομβιστικές επιθέσεις, επαναστάσεις, ταραχές και εξεγέρσεις.

Διακοπές στη λειτουργία βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε μεγάλη κλίμακα. Παρατεταμένες διακοπές σε απαραίτητες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως θέρμανση, παροχή νερού και ηλεκτροδότηση, οι οποίες πλήττουν τη μεγάλη πλειονότητα των καταλυμάτων στην εκάστοτε τοποθεσία.

Φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές και άλλα σοβαρά καιρικά φαινόμενα. Οι καιρικές ή φυσικές συνθήκες που είναι αρκετά συνήθεις ώστε να είναι προβλέψιμες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, για παράδειγμα, τυφώνες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου τυφώνων στη Φλόριντα, καλύπτονται μόνο όταν έχουν ως αποτέλεσμα άλλο συμβάν που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική και εμποδίζει την ολοκλήρωση της κράτησης, όπως υποχρεωτική εντολή εκκένωσης ή διακοπή λειτουργίας βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μεγάλης κλίμακας.

Τι γίνεται αν μια κράτηση επηρεαστεί από ένα συμβάν που καλύπτεται

Όταν συμβαίνει ένα περιστατικό μεγάλης κλίμακας, αξιολογούμε την κατάσταση για να προσδιορίσουμε, εάν εφαρμόζεται η Πολιτική για Συμβάντα Ανωτέρας Βίας. Εάν ισχύει αυτό, ενεργοποιούμε την Πολιτική για την πληγείσα περιοχή και το χρονικό πλαίσιο, όπου αναμένουμε ότι το συμβάν θα αποτρέψει ή θα απαγορεύσει νομικά την ολοκλήρωση των κρατήσεων. Οι κρατήσεις εκτός της καθορισμένης περιοχής και του χρονικού πλαισίου ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις, αν και οι οικοδεσπότες ενδέχεται να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν χωρίς δυσμενείς συνέπειες, αν δεν μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες. Παρακολουθούμε συνεχώς αυτές τις καταστάσεις και προσαρμόζουμε την κάλυψη ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αν πιστεύετε ότι η παρούσα Πολιτική ισχύει για την κράτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Τι δεν καλύπτεται

Καταλαβαίνουμε ότι άλλες περιστάσεις που δεν μπορείτε να ελέγξετε μπορεί να διαταράξουν τα σχέδιά σας. Για όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω, η κράτησή σας υπόκειται στην πολιτική ακύρωσης του οικοδεσπότη για την καταχώρηση.

Παραδείγματα συνηθισμένων συμβάντων που δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική περιλαμβάνουν:

  • Συμβάντα που επηρεάζουν έναν επισκέπτη ή τη δυνατότητά του να ταξιδέψει, αλλά όχι την τοποθεσία της κράτησης
  • Μη αναμενόμενος τραυματισμός ή ασθένεια
  • Υποχρεώσεις προς το κράτος, όπως είναι η παράσταση ως ένορκος ή εμφάνιση στο δικαστήριο
  • Μη δεσμευτικές προειδοποιήσεις για ταξίδια ή άλλες κρατικές οδηγίες που δεν υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση
  • Ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός μιας εκδήλωσης για την οποία έγινε η κράτηση
  • Διαταραχές στις μεταφορές που δεν σχετίζονται με καλυπτόμενο συμβάν, όπως αφερεγγυότητα αεροπορικής εταιρείας, απεργίες στα μέσα μεταφοράς και κλείσιμο δρόμων λόγω συντήρησης

Για κρατήσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική, ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες και τους οικοδεσπότες να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συμφωνία, όπως πλήρη ή μερική επιστροφή χρημάτων ή τροποποίηση των ημερομηνιών κράτησης. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν επιστροφές χρημάτων εκτός της πολιτικής ακύρωσης της κράτησης εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του οικοδεσπότη. Η Airbnb δεν συμμετέχει ούτε εγγυάται τέτοιες επιστροφές χρημάτων.

Πώς επηρεάζει αυτή η πολιτική τους οικοδεσπότες

Αν μια κράτηση καλύπτεται από την Πολιτική για Συμβάντα Ανωτέρας Βίας, οι οικοδεσπότες θα μπορούν να ακυρώσουν χωρίς χρεώσεις ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις. Αν ένας οικοδεσπότης ακυρώσει βάσει αυτής της πολιτικής, το ημερολόγιο της καταχώρησης θα παραμείνει αποκλεισμένο για τις ημερομηνίες της ακυρωμένης κράτησης. Αν μια κράτηση ακυρωθεί σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, ο οικοδεσπότης δεν θα λάβει πληρωμή οικοδεσπότη για τις ημερομηνίες της ακυρωμένης κράτησης ή, αν η πληρωμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, το ποσό της επιστροφής χρημάτων θα παρακρατηθεί από την επόμενη ή τις επόμενες πληρωμές οικοδεσπότη.

Ανεξάρτητα από το αν μια κράτηση καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική, οι οικοδεσπότες θα μπορούν να ακυρώσουν για ορισμένους έγκυρους λόγους, όπως για σοβαρή ζημιά σε έναν χώρο, χωρίς χρεώσεις ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις. Οι οικοδεσπότες είναι υποχρεωμένοι να ακυρώσουν μια κράτηση, αν η καταχώρησή τους δεν είναι κατάλληλη για διαμονή ή αν δεν ανταποκρίνεται στην καταχώρηση που έκανε κράτηση ο επισκέπτης. Αν δεν γίνει αυτό, ενδέχεται να αφαιρεθεί η καταχώρηση, να ακυρωθούν οι υπάρχουσες κρατήσεις και να επιστραφούν χρήματα στους επισκέπτες, μέχρι το κατάλυμα να είναι κατάλληλο για διαμονή και να ανταποκρίνεται στην περιγραφή της καταχώρησης. Αν δεν το κάνετε, παραβιάζετε επίσης τους κύριους κανόνες για οικοδεσπότες και μπορεί να έχετε συνέπειες μέχρι και την αφαίρεση του λογαριασμού σας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Η παρούσα Πολιτική δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας που προκύπτουν από τοπικούς κανονισμούς και τυχόν αποφάσεις που λαμβάνει η Airbnb στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής δεν θίγουν τα δικαιώματα που σας παρέχει η νομοθεσία.

Πολιτική Ειδικών Περιστάσεων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 20 Ιανουαρίου 2021

Επισκόπηση

Η παρούσα Πολιτική Ειδικών Περιστάσεων εξηγεί πώς αντιμετωπίζονται οι ακυρώσεις όταν προκύπτουν απρόβλεπτα συμβάντα πέρα από τον έλεγχό σας μετά την κράτηση που καθιστούν αδύνατη ή παράνομη την ολοκλήρωση της κράτησής σας. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κρατήσεις καταλυμάτων και εμπειριών.

Όταν επιτρέπεται η ακύρωση βάσει της παρούσας Πολιτικής, η Πολιτική διέπει και υπερισχύει της πολιτικής ακύρωσης της κράτησης. Οι επισκέπτες που επηρεάζονται από ένα συμβάν που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική μπορούν να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν, ανάλογα με τις περιστάσεις, επιστροφή χρημάτων σε μετρητά, ταξιδιωτικούς πόντους ή/και άλλο αντάλλαγμα. Οι οικοδεσπότες που επηρεάζονται από συμβάν που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική μπορούν να ακυρώσουν χωρίς δυσμενείς συνέπειες, αλλά, ανάλογα με τις περιστάσεις, οι ημερομηνίες της κράτησης που ακυρώθηκε μπορεί να παραμείνουν αποκλεισμένες στα ημερολόγιά τους.

Ποια συμβάντα καλύπτονται

Στην παρούσα Πολιτική χρησιμοποιείται ο όρος "Συμβάν" για τις ακόλουθες καταστάσεις που συμβαίνουν μετά την κράτηση, είναι απρόβλεπτες κατά τη στιγμή της κράτησης και αποτρέπουν ή απαγορεύουν βάσει νόμου την ολοκλήρωση της κράτησης.

Αλλαγές στις κυβερνητικές απαιτήσεις για τα ταξίδια. Απροσδόκητες αλλαγές στις προϋποθέσεις έκδοσης βίζας ή διαβατηρίου που επιβάλλονται από κρατική υπηρεσία και εμποδίζουν το ταξίδι προς τον προορισμό. Δεν ισχύει για την απώλεια ή τη λήξη των ταξιδιωτικών εγγράφων ή άλλες προσωπικές περιστάσεις που σχετίζονται με την εξουσιοδότηση ενός επισκέπτη να ταξιδέψει.

Κήρυξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και επιδημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιδημία, πανδημία και κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, σε τοπικό ή κρατικό επίπεδο. Δεν ισχύει για ασθένειες που είναι ενδημικές ή σχετίζονται συνήθως με μια περιοχή, όπως είναι η ελονοσία στην Ταϊλάνδη ή ο δάγκειος πυρετός στη Χαβάη.

Κρατικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από κρατική υπηρεσία και εμποδίζουν ή απαγορεύουν το ταξίδι προς, τη διαμονή ή την επιστροφή από την τοποθεσία του καταλύματος. Δεν ισχύει για μη δεσμευτικές προειδοποιήσεις για ταξίδια και συναφείς κρατικές οδηγίες.

Στρατιωτικές δράσεις και άλλες εχθροπραξίες. Πράξεις πολέμου, εχθροπραξίες, εισβολές, εμφύλιος πόλεμος, τρομοκρατία, εκρήξεις, βομβαρδισμοί, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές και εμφύλιες διαμάχες.

Φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, διακοπές λειτουργίας βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε μεγάλη κλίμακα, εκρήξεις ηφαιστείων, τσουνάμι και άλλα δυσμενή και ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα. Δεν ισχύει για καιρικές ή φυσικές συνθήκες που είναι αρκετά συνήθεις ώστε να είναι προβλέψιμες στην εν λόγω τοποθεσία, για παράδειγμα τυφώνες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου τυφώνων στη Φλόριντα.

Τι δεν καλύπτεται

Όλα τα υπόλοιπα. Η παρούσα Πολιτική επιτρέπει μόνο ακυρώσεις για τα συμβάντα που περιγράφονται παραπάνω. Όλα τα άλλα συμβάντα εξαιρούνται. Παραδείγματα περιπτώσεων για τις οποίες δεν επιτρέπονται οι ακυρώσεις βάσει της παρούσας Πολιτικής περιλαμβάνουν: απροσδόκητη νόσο, ασθένεια ή τραυματισμό, κρατικές υποχρεώσεις όπως συμμετοχή ατόμου σε δίκη ως ενόρκου, παράσταση σε δικαστήριο ή στρατιωτικά καθήκοντα, προειδοποιήσεις για ταξίδια ή άλλες κρατικές οδηγίες (που δεν αποτελούν απαγόρευση των ταξιδιών), ακύρωση ή επαναπρογραμματισμό μιας εκδήλωσης για την οποία έγινε η κράτηση και προβλήματα στη μεταφορά που δεν σχετίζονται με συμβάν που καλύπτει η πολιτική, όπως κλείσιμο δρόμων, καθώς και ακυρώσεις πτήσεων, τρένων, λεωφορείων και πλοίων. Αν ακυρώσετε μια κράτηση σε αυτές τις περιπτώσεις, το ποσό που θα σας επιστραφεί, θα καθοριστεί από την πολιτική ακύρωσης που ισχύει για την κράτηση.

Τι να κάνετε στη συνέχεια

Αν σας ειδοποιήσουμε ή δημοσιεύσουμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι αυτή η Πολιτική ισχύει για την κράτησή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ακύρωσης που παρέχουμε. Όταν σας ειδοποιήσουμε ή δημοσιεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής, θα έχετε την επιλογή να ακυρώσετε βάσει της παρούσας Πολιτικής, μεταβαίνοντας στη σελίδα "Ταξίδια" και ακυρώνοντας την κράτηση που επηρεάζεται. Αν πιστεύετε ότι αυτή η Πολιτική ισχύει για την κράτησή σας, αλλά δεν σας έχουμε ειδοποιήσει ή δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, επικοινωνήστε μαζί μας για να ακυρώσετε την κράτησή σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένος/η να δώσετε δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν πώς το συμβάν επηρέασε εσάς ή την κράτησή σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις κρατήσεις με ημερομηνία άφιξης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή