Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Κοινοποιούμε σχετικές ενημερώσεις στη 1 και στις 15 κάθε μήνα.

  Νομικές υποχρεώσεις για οικοδεσπότες επιχειρήσεων στην ΕΕ που προσφέρουν καταλύματα προς ενοικίαση ή άλλες υπηρεσίες σε καταναλωτές στην Airbnb

  Σημείωση: Αυτή η σελίδα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι παρακάτω πληροφορίες δεν αποτελούν νομικές συμβουλές. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιοι από τους παραπάνω νόμους ισχύουν για εσάς, απευθυνθείτε σε έναν/μία δικηγόρο ή νομικό/ή σύμβουλο για βοήθεια.

  Πότε ενεργώ ως επαγγελματίας οικοδεσπότης στην Airbnb;

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενεργείτε ως επαγγελματίας οικοδεσπότης αν οι υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχετε σχετίζονται με τα προϊόντα, την επιχείρηση, την τέχνη ή το επάγγελμά σας. Αν νοικιάζετε καταλύματα ή προσφέρετε άλλες υπηρεσίες ως εταιρεία ή ατομική επιχείρηση εκτός διαδικτύου, τότε οι υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχετε μέσω της Airbnb συνιστούν πιθανότατα εμπορική δραστηριότητα. Αν μοιράζεστε το σπίτι σας ή προσφέρετε άλλες υπηρεσίες στην Airbnb παράλληλα με τη βασική επιχείρηση ή το κύριο επάγγελμά σας, ο χαρακτηρισμός της δραστηριότητάς σας στην Airbnb εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Συνήθως ενεργείτε ως επιχείρηση αν νοικιάζετε τακτικά το κύριο ή το δεύτερο σπίτι σας ή προσφέρετε άλλες υπηρεσίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με σκοπό το κέρδος. Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης και ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες δραστηριότητες που μπορεί να υποδεικνύουν ότι λειτουργείτε ως επιχείρηση.

  Αν ισχύει οτιδήποτε από τα παραπάνω, έχετε νομική υποχρέωση να δηλώσετε ότι είστε επαγγελματίας οικοδεσπότης στην Airbnb.

  Ποιες πληροφορίες πρέπει να δώσω ως επαγγελματίας οικοδεσπότης;

  Εάν είστε οικοδεσπότης που θεωρείται επιχείρηση στην ΕΕ, πρέπει να δείξετε με σαφήνεια τις ακόλουθες πληροφορίες για όλες τις καταχωρήσεις σας:

  • Το όνομα της εταιρείας σας (κατά περίπτωση) ή το όνομα με το οποίο ενεργείτε ως έμπορος
  • Το πλήρες όνομά σας ως αποκλειστικού δικαιούχου ατομικής επιχείρησης ή το πλήρες όνομα ή τα πλήρη ονόματα του (των) νόμιμου (-ων) εκπροσώπου (-ων) της εταιρείας σας
  • Την επαγγελματική σας διεύθυνση (μία ταχυδρομική θυρίδα δεν αρκεί)
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου σας
  • Ο αριθμός μητρώου εγγραφής επαγγελματία (κατά περίπτωση)
  • Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ (κατά περίπτωση)
  • Αν υπάρχουν στοιχεία για οποιοδήποτε αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο
  • , Αν υπάρχουν στοιχεία για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αδειοδότησης της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της αδειοδοτούσας αρχής

  Βεβαιωθείτε πως περιγράφετε το κατάλυμα ή τις υπηρεσίες σας επακριβώς και επαρκώς. Μην παραλείψετε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους επισκέπτες. Ως επιχείρηση, πρέπει επίσης να ενημερώνετε τους επισκέπτες σχετικά με τη συνολική τιμή του καταλύματος ή των υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ισχύοντες φόρους.

  Έχουν οι καταναλωτές που κάνουν κρατήσεις σε καταλύματα στην Airbnb από επαγγελματίες οικοδεσπότες δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών;

  Όχι, σύμφωνα με το Άρθρο 16 (l) της Οδηγίας της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, οι συμβάσεις που σχετίζονται με την παροχή καταλύματος εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης αν η σύμβαση προβλέπει μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονική περίοδο εκτέλεσης. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης.

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των επισκεπτών σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης που έχετε προσδιορίσει για την καταχώρησή σας.

  Πώς μπορώ να παρέχω τα στοιχεία της επιχείρησής μου στην Airbnb;

  Αν ενεργείτε ως επαγγελματίας οικοδεσπότης, μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όπως περιγράφηκε παραπάνω) στην ενότητα Ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας. Μόλις μας δώσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, αυτά θα εμφανιστούν αυτόματα στη σελίδα των πληροφοριών της καταχώρησής σας.

  Πρόσθετες πληροφορίες για τους επαγγελματίες οικοδεσπότες:

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;