Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Αν η ημερομηνία άφιξής σας είναι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη σελίδα στις 15 Αυγούστου 2020 για να ενημερωθείτε.

  Πρόγραμμα Επισκέπτη > Οικοδεσπότη - Ταξιδιωτικό κουπόνι - Όροι και Προϋποθέσεις

  Όσοι πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις θα λάβουν ένα ταξιδιωτικό κουπόνι («Ταξιδιωτικό κουπόνι») στον λογαριασμό οικοδεσπότη στην Airbnb. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέες καταχωρήσεις της Airbnb που δεν έχουν δημοσιευτεί παλαιότερα στην Airbnb («Νέα καταχώρηση»). Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Ταξιδιωτικό κουπόνι, πρέπει:

  1. Να διεκδικήσετε το δικό σας Ταξιδιωτικό κουπόνι στον ιστότοπο www.airbnb.com όταν κάνετε μια κράτηση. Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε Ταξιδιωτικό κουπόνι αν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:
   • Αν ο συμμετέχων έχει στο παρελθόν δημοσιεύσει Καταχωρήσεις στον ιστότοπο airbnb.com
   • Αν κάποιος άλλος συμμετέχοντας έχει διεκδικήσει προηγουμένως το Ταξιδιωτικό κουπόνι
   • Αν η «Ημερομηνία λήξης του Ταξιδιωτικού κουπονιού» έχει παρέλθει
  2. Αν δημοσιεύσετε μια Νέα καταχώρηση που δεν είχε ενεργοποιηθεί προηγουμένως ή μία Νέα καταχώρηση που έχει αντιγραφεί από άλλη καταχώρηση της Airbnb
  3. Αν αποδεχτείτε τουλάχιστον μία κράτηση για τη Νέα καταχώρηση με αξία τουλάχιστον 75 $ ΗΠΑ ή ισοδύναμο ποσό στο τοπικό νόμισμα, χωρίς το κόστος καθαρισμού και τους φόρους («Επιλέξιμη Κράτηση»). Αν η κράτηση γίνεται σε νόμισμα διαφορετικό από το δολάριο ΗΠΑ, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τιμής του δολαρίου θα καθοριστεί από την Airbnb κατά την ημερομηνία αποδοχής της κράτησης.
  4. Αν ολοκληρώστε μία άφιξη για τουλάχιστον μία Επιλέξιμη Κράτηση πριν από την «Ημερομηνία λήξης του Ταξιδιωτικού κουπονιού»

  Η Νέα καταχώρηση πρέπει να είναι καινούργια, να μην είχε προηγουμένως ενεργοποιηθεί ή αντιγραφεί από άλλη καταχώρηση στην Airbnb και να συσχετίζεται με έναν Οικοδεσπότη που δεν έχει φιλοξενήσει στην Airbnb στο παρελθόν. Οι κρατήσεις για τη Νέα καταχώρησή σας που πραγματοποιούνται από φίλο, συγγενή ή άλλο μέλος του οικογενειακού σας περιβάλλοντος δεν θα προσμετρούνται στις Επιλέξιμες Κρατήσεις και δεν θα κρίνονται υποψήφιες για το Ταξιδιωτικό κουπόνι. Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα λάβετε μέσω email το Ταξιδιωτικό κουπόνι το αργότερο μέχρι 14 ημέρες μετά την ημερομηνία άφιξης της Επιλέξιμης Κράτησης. Οι όροι επιλεξιμότητας για αυτήν την προφορά θα καθορίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Airbnb. Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα στη λήψη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης καταβολής Πρόσθετης Πληρωμής ή την ακύρωση του λογαριασμού ή των κρατήσεών σας, σε περίπτωση υποψίας απάτης, παραποίησης, παραβιάσεων των Όρων χρήσης της Airbnb ή τεχνικών σφαλμάτων. Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;