Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Κανόνες
Οικοδεσπότης εμπειρίας

Διοργάνωση εμπειριών σε δημόσιους χώρους

This information page can help you get started in learning about some of the laws and registration requirements that may apply to your experiences on Airbnb.

Please understand that this information page is general, not comprehensive, and is not legal advice. These pages are intended to give you an idea of the types of rules that may apply to your experiences and to help you understand some of the things to consider in relation to your experience.

Different countries, states, and cities have different licensing requirements and rules and it is your responsibility as a host to make sure you comply with local laws and regulations. These pages are not intended to be an explanation of the specific rules that apply in your jurisdiction, or your particular situation, nor are these pages a substitute to seeking legal advice. If you are unsure about how local laws or this information may apply to you or your experiences, we encourage you to check with official sources or seek legal advice.

Please note that we don’t update this information in real time, so you should confirm that the laws or procedures have not changed recently.*

Do I need a permit or license to take my guests to public areas or monuments?

Under your local, city, state, provincial or national laws, you may need a license or permit to offer an experience or sell goods or services to customers on public lands. Each park or public land has its own rules on what activities are allowed within the space. The types of activities permitted in public areas may depend on the land location, size, terrain, and resources. We encourage you to confirm with an appropriate park official that your experience is allowed on the specific public land. If a permit is required, the type of permit you will need may vary based on what your experience involves. In addition, certain experiences my trigger additional licensing requirements. Please keep in mind it is possible that multiple government or public entities have jurisdiction over a public space.

How do I obtain the necessary permits and licenses for my experience?

The processes and requirements for obtaining permits and licenses vary. The individual park managers and the heads of local, regional, and national entities controlling a public space have wide discretion regarding what is required to receive an individual permit. Applicable fees and taxes vary. It is likely you will be charged a fee to obtain your permit. The fee amounts also vary. Depending on what your experience involves, you may also need to pay additional fees to use the public space. It is your responsibility to pay the fees and taxes applicable to your experience.

Will I need any insurance for my experience?

Most experiences on public lands will require some type of insurance. However, the insurance requirements and who should be listed on the policy can vary by type of activity, permit type, and the governing entity. Even so, it is a good idea for you to confirm with the issuer of your permit to confirm any such requirements.

Are there any special restrictions for controlled substance and alcohol use on public lands?

In many cases, special restrictions will apply if your experience involves the consumption of alcohol or controlled substances on public lands. If you are planning on involving alcohol or a controlled substance in part of your experience, we encourage you to confirm your experience complies with applicable laws and regulations in your jurisdiction. Please also consult the Alcohol page for your city and contact the regulator of the relevant public land for more information.

If you are unsure about anything relating to your experience, we encourage you to check with your local public lands authority directly, or speak to a lawyer, to discuss your experience and confirm your experience complies with local laws including safety, tax, and insurance requirements.

* Please note that Airbnb has no control over the conduct of hosts and disclaims all liability. Failure of hosts to satisfy their responsibilities may result in suspension of activity or removal from the Airbnb website.

Airbnb is not responsible for the reliability or correctness of the information contained in any links to third party sites (including any links to legislation and regulations).

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή