Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Αν η ημερομηνία άφιξής σας είναι μετά από τις 15 Αυγούστου, επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη σελίδα στις 15 Ιουλίου 2020 για να ενημερωθείτε.

  Oδηγία (EE) σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

  Έντυπο βασικών πληροφοριών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχτικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

  Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω της πλατφόρμας της Airbnb, ΔΕΝ θα απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302.

  Συνεπώς, η Airbnb δεν είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση των μεμονωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τηνΟδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;