Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισής σας. Μπορείτε να ακυρώσετε πριν από την άφιξη όσες κρατήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει της πολιτικής ειδικών περιστάσεων, χωρίς ποινές και χωρίς να επηρεαστεί η ιδιότητά σας ως Superhost.
  Οικοδεσπότες καταλυμάτων

  Υπεύθυνη φιλοξενία στην Κύπρο

  Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, στα Τουρκικά ή στα Αγγλικά.

  Συντάξαμε αυτό το άρθρο για να βοηθήσουμε τους οικοδεσπότες στην Airbnb να εξοικειωθούν με τις ευθύνες που έχουν ως οικοδεσπότες, αλλά και για να προσφέρουμε μια γενική επισκόπηση των διαφόρων νόμων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών που ενδέχεται να τους επηρεάζουν. Πρέπει να ακολουθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές μας, όπως τα Πρότυπα Φιλοξενίας μας, και να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη δική σας περίπτωση και στην περιοχή σας.

  Σας συνιστούμε να κάνετε και εσείς έρευνα, καθώς αυτό το άρθρο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και δεν σας παρέχει οποιαδήποτε μορφή νομικών ή φορολογικών συμβουλών. Επίσης, δεδομένου ότι δεν ενημερώνουμε αυτό το άρθρο σε πραγματικό χρόνο, θα πρέπει να ελέγξετε κάθε πηγή και να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόσφατη αλλαγή στις πληροφορίες που σας παρέχουμε.

  Πίνακας περιεχομένων

  Υγεία και καθαριότητα

  Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας παίζει βασικό ρόλο στην ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο αυστηρού καθαρισμού της Airbnb για χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταβαίνοντας στις γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φιλοξενία σε χώρους διαμονής.

  Βασικές συστάσεις σχετικά με τον καθαρισμό

  Επιστροφή στην κορυφή

  Εθνικοί φόροι

  Η φορολογία είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις σας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιστάσεις που συντρέχουν στην περίπτωσή σας, γι' αυτό σας συνιστούμε να ερευνήσετε και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις σας ή να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φοροτεχνικό για να λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

  Γενικά, τα χρήματα που κερδίζετε ως οικοδεσπότης στην Airbnb θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, το οποίο μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς φόρους, όπως είναι ο φόρος ενοικίασης, ο φόρος εισοδήματος ή ο ΦΠΑ.

  Οι φορολογικές δηλώσεις στην Κύπρο πρέπει να ολοκληρώνονται έως την 31η Ιουλίου κάθε φορολογικού έτους. Επικοινωνήστε με το Υπουργείο Οικονομικών για να μάθετε αν πρέπει να δηλώσετε το ποσό που κερδίζετε ως οικοδεσπότης, το οποίο θα βρείτε στη σύνοψη εσόδων οικοδεσπότη. Καλό είναι, επίσης, να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για άλλες πιστώσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόματα.

  Δωρεάν φορολογικός οδηγός

  Θέλουμε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε τις φορολογικές υποχρεώσεις σας ως οικοδεσπότη στην Airbnb. Ως εκ τούτου, έχουμε συνεργαστεί με μια ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία τρίτου για να προσφέρουμε έναν δωρεάν φορολογικό οδηγό (διαθέσιμος στα:[Ελληνικά]| [Τουρκικά] |[Αγγλικά]) που περιέχει γενικές φορολογικές πληροφορίες για την Κύπρο.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Κανονισμοί και άδειες

  Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι σας επιτρέπεται να φιλοξενήσετε στην ιδιοκτησία σας. Ορισμένα παραδείγματα περιορισμών περιλαμβάνουν συμβάσεις, νόμους και κοινοτικούς κανόνες. Επικοινωνήστε με έναν δικηγόρο ή την τοπική αρχή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά την περίπτωσή σας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γενικές πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το άρθρο ως σημείο εκκίνησης σχετικά με τους κανονισμούς και τις άδειες φιλοξενίας.

  Συμβατικές συμφωνίες και άδειες

  Μερικές φορές, οι μισθώσεις, τα συμβόλαια, οι κανονισμοί κτιρίου και οι κανόνες κοινότητας έχουν περιορισμούς σε σχέση με την υπενοικίαση ή τη φιλοξενία. Ελέγξτε τυχόν συμβόλαια που έχετε υπογράψει ή επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σας, το δημοτικό συμβούλιο ή άλλη αρχή.

  Ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε ένα προσάρτημα στη μίσθωση ή το συμβόλαιό σας, που μπορεί να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα ζητήματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλων των μερών.

  Περιορισμοί υποθήκης

  Εάν η ιδιοκτησία σας είναι υποθηκευμένη (ή διαθέτει οποιαδήποτε μορφή δανείου), επικοινωνήστε με τον δανειστή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με την υπενοικίαση ή τη φιλοξενία.

  Περιορισμοί επιδοτούμενης στέγασης

  Η επιδοτούμενη στέγαση συνήθως έχει κανόνες που απαγορεύουν την υπενοικίαση χωρίς άδεια. Επικοινωνήστε με την αρχή ή τον οργανισμό στέγασης, αν ζείτε σε μια κοινότητα επιδοτούμενων κατοικιών και ενδιαφέρεστε να γίνετε οικοδεσπότης.

  Συγκάτοικοι

  Αν έχετε συγκατοίκους, φροντίστε να συμπράξετε μια επίσημη συμφωνία μαζί τους, προκειμένου να καθορίσετε τις προσδοκίες σας. Οι συμφωνίες μεταξύ συγκατοίκων ενδέχεται να αναφέρουν το πόσο συχνά σκοπεύετε να φιλοξενείτε επισκέπτες, τα πρότυπα καλής συμπεριφοράς για τους επισκέπτες, το αν θα μοιράζεστε τα έσοδά σας και άλλα.

  Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, όταν προσφέρετε προϊόντα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικά, είστε υποχρεωμένος/η να παρέχετε στους επισκέπτες σας συγκεκριμένες πληροφορίες. Όταν φιλοξενείτε μέσω της Airbnb, θεωρείται υπηρεσία. Διαθέτουμε πληροφορίες και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προσδιοριστείτε ως ειδικός στον τομέα της φιλοξενίας και να κατανοήσετε την ευθύνη σας για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Κατάχρηση

  Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα αν κάποιος μας ενημερώσει για πιθανή κατάχρηση. Έχουμε οδηγίες για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές να προβούν σε αναφορά κατάχρησης στέγασης.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ασφάλεια

  Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των οικοδεσποτών και των επισκεπτών τους. Μπορείτε να βοηθήσετε τους επισκέπτες να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, κάνοντας μερικές απλές προετοιμασίες, όπως παρέχοντας οδηγίες έκτακτης ανάγκης και σημειώνοντας τυχόν πιθανούς κινδύνους.

  Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

  Συμπεριλάβετε μια λίστα με τις ακόλουθες επαφές:

  • Τους τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
  • Τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέστερου νοσοκομείου
  • Τον αριθμό τηλεφώνου σας
  • Τον αριθμό τηλεφώνου ενός δεύτερου ατόμου (σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας)

  Καλό είναι επίσης να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο για να επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα μηνύματα στην Airbnb ως μια ασφαλή εναλλακτική.

  Ιατρικές προμήθειες

  Προμηθευτείτε ένα κουτί πρώτων βοηθειών και πείτε στους επισκέπτες σας πού βρίσκεται. Ελέγχετέ το τακτικά ώστε να μπορείτε να συμπληρώνετε τις προμήθειες όταν εξαντλούνται.

  Πρόληψη πυρκαγιάς

  Αν έχετε συσκευές φυσικού αερίου, ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας της εγκατάστασης αερίου και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έναν λειτουργικό ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα. Εξοπλίστε το κατάλυμα με πυροσβεστήρα και μην ξεχνάτε να τον συντηρείτε τακτικά.

  Έξοδοι

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει ευκρινώς τις εξόδους κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αναρτήστε έναν χάρτη της διαδρομής για να μπορούν οι επισκέπτες να τη βρουν εύκολα.

  Πρόληψη κινδύνων

  Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων:

  • Ελέγξτε το κατάλυμά σας για να εντοπίσετε τυχόν περιοχές όπου οι επισκέπτες ενδέχεται να σκοντάψουν ή να πέσουν
  • Απομακρύνετε τα επικίνδυνα αντικείμενα που εντοπίζετε ή επισημάνετέ τα με σαφήνεια
  • Επιδιορθώστε τυχόν εκτεθειμένα καλώδια
  • Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες σας είναι ασφαλείς και ότι υπάρχουν κάγκελα
  • Απομακρύνετε ή κλειδώστε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες σας

  Ασφάλεια παιδιών

  Ορισμένοι επισκέπτες ταξιδεύουν με νεαρά μέλη της οικογένειάς τους και πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν αν είναι κατάλληλο το κατάλυμά σας γι' αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb για να υποδείξετε πιθανούς κινδύνους ή να αναφέρετε ότι το κατάλυμά σας δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και βρέφη.

  Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου

  Οικιακές συσκευές, όπως οι καυστήρες και τα κλιματιστικά, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την άνεση των επισκεπτών σας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες θα έχουν άνετη διαμονή:

  • Βεβαιωθείτε ότι το κατάλυμά σας αερίζεται επαρκώς
  • Παρέχετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του θερμαντικού σώματος και του κλιματιστικού
  • Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης και βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν πού βρίσκεται
  • Συντηρείτε τακτικά τις συσκευές

  Επιστροφή στην κορυφή

  Κανόνες καλής συμπεριφοράς

  Ως υπεύθυνος οικοδεσπότης, θα πρέπει να βοηθήσετε τους επισκέπτες σας να κατανοήσουν τις βέλτιστες πρακτικές αλληλεπίδρασης με την κοινότητά σας. Όταν ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για τους τοπικούς κανόνες και τα έθιμα, βοηθάτε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας για όλους.

  Κανόνες κτιρίου

  Αν το κτίριό σας έχει κοινόχρηστους χώρους ή παροχές, ενημερώστε τους επισκέπτες για τους κανόνες αυτών των χώρων.

  Κανόνες σπιτιού

  Μπορείτε να συμπεριλάβετε τους κανόνες του σπιτιού σας στην ενότητα Πρόσθετες σημειώσεις των Στοιχείων καταχώρησης στον λογαριασμό σας στην Airbnb. Οι επισκέπτες συνήθως το εκτιμούν όταν μοιράζεστε τις προσδοκίες σας μαζί τους εκ των προτέρων.

  Γείτονες

  Συνήθως, είναι καλό να ενημερώσετε τους γείτονές σας αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε επισκέπτες. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να σας ενημερώσουν για ανησυχίες ή προβληματισμούς που ενδέχεται να έχουν.

  Θόρυβος

  Οι επισκέπτες κάνουν κράτηση μέσω της Airbnb για πολλούς λόγους, όπως για διακοπές και γιορτές. Ενημερώστε εγκαίρως τους επισκέπτες σας για το πώς ο θόρυβος επηρεάζει τους γείτονες για μια πιο ευχάριστη εμπειρία.

  Αν ανησυχείτε ότι θα προκαλέσετε αναστάτωση στην κοινότητά σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση του υπερβολικού θορύβου:

  • Εφαρμογή πολιτικής για ώρες κοινής ησυχίας
  • Απαγόρευση κατοικίδιων
  • Υπόδειξη ότι η καταχώρησή σας δεν είναι κατάλληλη για παιδιά ή βρέφη
  • Απαγόρευση πάρτι και πρόσκλησης πρόσθετων, μη καταχωρημένων επισκεπτών

  Στάθμευση

  Ενημερώστε τους επισκέπτες σχετικά με τους κανόνες στάθμευσης που μπορεί να έχουν επιβληθεί στο κτίριο ή στη γειτονιά σας. Παραδείγματα πιθανών κανόνων στάθμευσης:

  • Παρκάρετε μόνο σε καθορισμένο χώρο
  • Μην παρκάρετε στη δυτική πλευρά του δρόμου τις Τρίτες και τις Πέμπτες λόγω καθαρισμού του δρόμου
  • Η στάθμευση στον δρόμο είναι διαθέσιμη μόνο από τις 7 μ.μ. έως τις 7 π.μ.

  Κατοικίδια

  Αρχικά, ελέγξτε τους κανόνες ενοικίασης ή τους κανόνες κτιρίου για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπονται τα κατοικίδια. Αν επιτρέψετε στους επισκέπτες να φέρουν κατοικίδια, θα εκτιμήσουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς χώρους άσκησης για το κατοικίδιό τους ή διάθεσης των απορριμάτων τους. Μοιραστείτε με τους επισκέπτες σας μια εναλλακτική, όπως τον αριθμό ενός κοντινού ξενοδοχείου για κατοικίδια ζώα, σε περίπτωση που το κατοικίδιο ενοχλήσει τους γείτονές σας.

  Ιδιωτικότητα

  Να σέβεστε πάντα την ιδιωτικότητα των επισκεπτών σας. Οι κανόνες μας σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης αναφέρουν με σαφήνεια τι αναμένουμε από τους οικοδεσπότες μας, αλλά ορισμένες περιοχές έχουν επιπλέον νόμους και κανονισμούς που θα πρέπει να γνωρίζετε.

  Κάπνισμα

  Αν δεν επιτρέπετε το κάπνισμα, προτείνουμε να τοποθετήσετε σήματα υπενθύμισης για τους επισκέπτες. Αν επιτρέπετε το κάπνισμα, βεβαιωθείτε ότι προσφέρετε σταχτοδοχεία σε καθορισμένα σημεία.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Ασφάλιση

  Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό αντιπρόσωπο ή φορέα σας για να καθορίσετε τι είδους υποχρεώσεις, όρια και κάλυψη απαιτούνται για την περίπτωσή σας.

  Εγγύηση και Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη και η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb σας παρέχουν βασική κάλυψη για ζημιές και αστική ευθύνη. Ωστόσο, δεν αντικαθιστούν την ασφάλιση ιδιοκτητών, ενοικιαστών ή την επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης. Ίσως χρειαστεί να πληροίτε και άλλες απαιτήσεις ασφάλισης.

  Αστική ευθύνη και βασική κάλυψη

  Ελέγξτε την πολιτική ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή σας με τον ασφαλιστικό αντιπρόσωπο ή φορέα σας για να βεβαιωθείτε ότι η καταχώρησή σας έχει επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης και προστασία ιδιοκτησίας.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Άλλες πληροφορίες για τη φιλοξενία

  Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για τη φιλοξενία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φιλοξενία στην Airbnb.

  Επιστροφή στην κορυφή

  Να έχετε υπόψη σας ότι η Airbnb δεν έχει κανέναν έλεγχο στη συμπεριφορά των οικοδεσποτών και αποποιείται κάθε ευθύνη. Αν οι οικοδεσπότες δεν καταφέρουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ενδέχεται να αναστείλουμε τη δραστηριότητά τους ή να τους αφαιρέσουμε από τον ιστότοπο της Airbnb. Η Airbnb δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τυχόν συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς ιστότοπους που εμπεριέχουν νόμους και κανονισμούς).

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;
  Δεν είστε οικοδεσπότης καταλύματος;
  Επιλέξτε διαφορετικό ρόλο, για να βρείτε το ενημερωτικό άρθρο που χρειάζεστε.