Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Τι είναι η Εγγύηση οικοδεσπότη της Airbnb;

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb είναι ένα πρόγραμμα προστασίας από ζημιές στην ιδιοκτησία. Ισχύει για τους οικοδεσπότες καταλυμάτων, από την άφιξη έως την αναχώρηση του επισκέπτη. Παρέχει προστασία από ζημιές στην ιδιοκτησία ύψους έως 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ, στη σπάνια περίπτωση που ο χώρος ή τα αντικείμενα ενός οικοδεσπότη καταστραφούν από έναν επισκέπτη ή καλεσμένο/η του κατά τη διάρκεια μιας διαμονής μέσω της Airbnb. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.

  Λάβετε υπόψη ότι, για να πληρούν τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb, οι οικοδεσπότες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον επισκέπτη και την Airbnb σχετικά με τις ζημιές εντός 14 ημερών από την αναχώρηση ή πριν από την άφιξη του επόμενου επισκέπτη (ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο). Μάθετε σχετικά με τις απαιτήσεις και πώς να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο της Εγγύησης Οικοδεσπότη της Airbnb.

  Άλλες παράμετροι

  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν εμπίπτουν στους όρους της όλες οι ζημιές στην ιδιοκτησία που προκαλούνται από επισκέπτες. Παροτρύνουμε τους οικοδεσπότες που θέλουν περισσότερη προστασία να αγοράσουν προσωπική ασφάλιση που θα καλύπτει ζημιές στην ιδιοκτησία που δεν εμπίπτουν στην Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.
  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν παρέχει προστασία για σωματικούς τραυματισμούς ή ζημιές στην ιδιοκτησία επισκεπτών ή άλλων ατόμων. Η νομική ευθύνη του οικοδεσπότη για αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να καλύπτεται από την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη.

  Σημείωση: Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, για οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία ή οικοδεσπότες εμπειριών ή περιπετειών.

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Επισκεφτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εγγύησης Οικοδεσπότη για να μάθετε περισσότερα.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο