Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Σχετικά με τις ενημερώσεις στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας

Last updated: January 25, 2023

We’ve updated our Terms of Service, Payments Terms of Service, some of our other terms and policies (collectively, “Terms”), and our Privacy Policy.

The updates to our Terms discussed below are effective immediately for all first time users beginning January 24, 2023. The updated Terms will go into effect for existing users on March 30, 2023. After that date, you will need to agree to the updated Terms and acknowledge the Privacy Policy in order to book or manage reservations. Your use of the Airbnb Platform from that date onward will be subject to the updated Privacy Policy.

Capitalized terms not defined on this page have the same meanings given to them in the Terms. You can read the full terms in the links below, along with key changes and other important information:

Updates to the Terms of Service

 • We updated the arbitration agreement.
 • We clarified the dispute resolution clause to ensure a consistent and streamlined process.
 • We updated the Terms of Service to provide more details on how Airbnb handles damage claims.
 • We updated the Terms of Service to reflect changes to Airbnb’s business.

  Updates to the Payments Terms of Service

  • We updated the arbitration agreement.
  • We updated the Payment Terms of Service to provide more details about when users are not permitted to remove a payment method associated with a booking.
  • We updated the Payment Terms of Service to explain how guests refunds will be handled in case of a Host cancellation.
  • We clarified that we will obtain prior authorization to charge guests’ payment methods to collect Damage Claim amounts.


   Updates to the Privacy Policy

   • We made updates to support our evolving business and new features.
   • We provided additional helpful information about how personal information is processed.
   • We addressed new and upcoming laws and regulations.

    Common Questions

    Here are a few common questions that you may have about this process.

    I created my Airbnb account before January 24, 2023. What will happen after March 30, 2023?

    After March 30, 2023, all users who registered their Airbnb account before January 24, 2023 will be asked to review and agree to the updated Terms. You will have to agree to the updated Terms before you can continue to book stays, receive future bookings, or use your Host tools. If you disagree with the updated Terms, we'll give you information about your options for completing existing reservations and canceling your account. If you have any questions or encounter any difficulties during this process, please email terms@airbnb.com for assistance. Existing users will not be able to agree to the updated Terms earlier than March 30, 2023. Your continued use of the Airbnb Platform from March 30, 2023 will be subject to the new Privacy Policy.

    I created my Airbnb account on or after January 24, 2023. Which Terms apply to me?

    If you registered your Airbnb account on or after January 24, 2023, you already agreed to the updated Terms of Service, Payments Terms of Service, and other terms and policies. Also, your use of the Airbnb Platform is subject to the new Privacy Policy. The updated Terms apply to you and there is nothing more you need to do.

    How do the updated Terms apply to my upcoming confirmed bookings?

    The updated Terms will apply to all activities (including existing, confirmed bookings) on the Airbnb Platform from the time you agree to them. If you are an existing user and you do not agree to the new terms, the previous version of the Terms of Service, Payments Terms of Service, and Privacy Policy will continue to apply to bookings you confirmed before March 30, 2023. Regardless of whether you agree to the new Terms, your continued use of the Airbnb Platform from March 30, 2023 on will be subject to the updated Privacy Policy.

    Until April 30, 2023, the existing versions of the Terms can be found at the Terms of Service Archive, Payments Terms of Service Archive, and Privacy Policy Archive pages.

    We hope that you found the above information helpful. We've highlighted what we think are the most noteworthy changes, but you should also review the documents in full yourself.

    Σχετικό περιεχόμενο

    Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
    Σύνδεση ή εγγραφή