Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς λειτουργεί η ασφάλιση του ιδιοκτήτη σε συνδυασμό με την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη και την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb;

  Μπορεί να σας καλύπτουν η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη και η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρηση του επισκέπτη σας. Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη και η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν ισχύουν για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία ή οικοδεσπότες εμπειριών. Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν σχετίζεται με την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη ή την Airbnb UK Services Limited.

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης. Μπορεί να παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης ύψους έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ για τη νομική ευθύνη ενός οικοδεσπότη προς έναν επισκέπτη ή τρίτο μέρος που τραυματίζεται ή έχει υποστεί ζημιά η ιδιοκτησία του, λόγω ενός περιστατικού που σχετίζεται με μια διαμονή μέσω της Airbnb.

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb είναι ένα πρόγραμμα προστασίας από ζημιές στην ιδιοκτησία. Παρέχει προστασία από ζημιές στην ιδιοκτησία ύψους έως 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ, εάν ο χώρος ή τα αντικείμενα ενός οικοδεσπότη έχουν υποστεί ζημιά από επισκέπτη ή καλεσμένο/η του κατά τη διάρκεια διαμονής μέσω της Airbnb.

  Το προσωπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιδιοκτητών κατοικιών, διαμερισμάτων ή ενοικιαστών, ενδέχεται να προσφέρει περιορισμένη κάλυψη ή και να μη σας καλύπτει, όταν φιλοξενείτε επισκέπτες μέσω της Airbnb. Απευθυνθείτε στον ασφαλιστή σας ή ελέγξτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  Τι πρέπει να λάβετε υπόψη

  • Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη αποτελεί βασική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, πράγμα που σημαίνει ότι γενικά ισχύει πρώτη, ανεξάρτητα από άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια που μπορεί να έχετε.
  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν εμπίπτουν στους όρους της όλες οι ζημιές στην ιδιοκτησία που προκαλούνται από επισκέπτες. Οι οικοδεσπότες που θέλουν περισσότερη προστασία μπορούν να αγοράσουν προσωπική ασφάλιση που θα καλύπτει ζημιές στην ιδιοκτησία οι οποίες δεν εμπίπτουν στην Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.
  • Οι διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με τα καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας πριν φιλοξενήσετε επισκέπτες. Μια καλή ιδέα είναι η πρόσθετη κάλυψη.

  Σημείωση: Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης. 
Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε μια περιεκτική σύνοψη του προγράμματος.

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης. Επισκεφτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εγγύησης Οικοδεσπότη για να μάθετε περισσότερα.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο