Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πώς ζητώ αποζημίωση σύμφωνα με την Εγγύηση οικοδεσπότη;

  Αν ο χώρος ή τα αντικείμενά σας υποστούν ζημιά από επισκέπτη ή καλεσμένο/η του κατά τη διάρκεια διαμονής μέσω της Airbnb, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση ύψους έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.

  Πώς να ζητήσετε αποζημίωση για ζημιές στην ιδιοκτησία:

  1. Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία για τη ζημιά: Σε αυτά συγκαταλέγονται φωτογραφίες, βίντεο, εκτιμήσεις ή/και αποδείξεις.
  2. Επικοινωνήστε με τον επισκέπτη και την Airbnb: Πρέπει να ενημερώσετε τον επισκέπτη και την Airbnb για τη ζημιά εντός 14 ημερών από την αναχώρηση του επισκέπτη ή πριν από την άφιξη του επόμενου επισκέπτη (ανάλογα με το ποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Το Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων είναι ο προτιμώμενος τρόπος ενημέρωσης, αλλά μπορείτε επίσης να ειδοποιήσετε τον επισκέπτη και την Airbnb στέλνοντας ένα μήνυμα στον επισκέπτη μέσω της εφαρμογής της Airbnb, όπου θα δηλώνετε με σαφήνεια την πρόθεσή σας να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης στην Airbnb για ζημιές που προκλήθηκαν από τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης θα έχει στη διάθεσή του 72 ώρες για να απαντήσει στο αίτημά σας.
  3. Θα λάβετε αποζημίωση ή θα παρέμβει η Airbnb: Εάν ο επισκέπτης συμφωνήσει να πληρώσει το πλήρες ποσό που ζητήσατε και στείλει την πληρωμή, η Airbnb θα επεξεργαστεί την πληρωμή και θα τη στείλει σε εσάς. Αν ο επισκέπτης δεν είναι πρόθυμος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό που ζητήσατε, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.

   Αφού ο επισκέπτης απορρίψει το αίτημά σας για πλήρη αποζημίωση μέσω του Κέντρου Επίλυσης Προβλημάτων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ζητήσετε αποζημίωση από την Airbnb. Πρέπει να υποβάλετε τη φόρμα αιτήματος πληρωμής της Εγγύησης Οικοδεσπότη, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για τις ζημιές, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της ζημιάς. Μετά την υποβολή, ένας υπεύθυνος υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα διεκπεραιώσει το αίτημα σύμφωνα με τους Όρους της Εγγύησης Οικοδεσπότη.

   Σημείωση: Αφού ζητήσετε τη μεσολάβηση της Airbnb, όλη η επικοινωνία με την Airbnb σχετικά με μια αξίωση Εγγύησης Οικοδεσπότη θα γίνεται μέσω email.

  Τι πρέπει να έχετε υπόψη

  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν εμπίπτουν στους όρους της όλες οι ζημιές στην ιδιοκτησία που προκαλούνται από επισκέπτες. Παροτρύνουμε τους οικοδεσπότες που θέλουν μεγαλύτερη προστασία να αγοράσουν προσωπική ασφάλιση που θα καλύπτει ζημιές στην ιδιοκτησία που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.
  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία ή οικοδεσπότες εμπειριών ή περιπετειών.
  • Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν παρέχει προστασία για σωματικούς τραυματισμούς ή ζημιές στην ιδιοκτησία επισκεπτών ή άλλων ατόμων. Η νομική ευθύνη του οικοδεσπότη για αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να καλύπτεται από την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη.

  Σημείωση: Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Επισκεφτείτε τους Όρους της Εγγύησης Οικοδεσπότη για να μάθετε περισσότερα.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο