Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πολιτική Περιεχομένου της Airbnb

  Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην Airbnb, συμφωνείτε ότι θα τηρείτε αυτήν την πολιτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει αυτήν την πολιτική, τους Όρους Χρήσης, τα Πρότυπα Κοινότητας, την Πολιτική Κριτικών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

  Σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβιάσεων, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε οριστικά τον/τους εν λόγω λογαριασμό/ούς.

  Μπορείτε να αναφέρετε το περιεχόμενο απευθείας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε περιεχόμενο που φαίνεται να παραβιάζει αυτήν την πολιτική

  Το παρακάτω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται ποτέ στην Airbnb:

  • Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλο εμπορικό περιεχόμενο, όπως λογότυπα εταιρειών, σύνδεσμοι ή εταιρικές επωνυμίες
  • Spam, ανεπιθύμητη επικοινωνία ή περιεχόμενο που κοινοποιείται επανειλημμένα με ενοχλητικό τρόπο
  • Περιεχόμενο που υποστηρίζει ή προωθεί παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα, ή είναι πορνογραφικό, βίαιο, ωμό, απειλητικό ή παρενοχλεί
  • Περιεχόμενο που υποστηρίζει τις διακρίσεις (για περισσότερες πληροφορίες, εξετάστε την Πολιτική κατά των διακρίσεων)
  • Απόπειρες πλαστοπροσωπίας άλλου ατόμου, λογαριασμού ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Airbnb
  • Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου ατόμου ή άλλης οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας του απορρήτου
  • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει ιδιωτικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες άλλου ατόμου, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που επαρκεί για να ταυτοποιηθεί η τοποθεσία μιας καταχώρησης

  Ακολουθούν οι παραβιάσεις της πολιτικής που αφορούν συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου:

  Τίτλοι καταχωρήσεων

  • Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τον τύπο μιας καταχώρησης, το στιλ ή την εμπειρία
  • Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν σύμβολα ή emoji

  Σελίδες καταχώρησης ή προφίλ

  • Καταχωρήσεις και προφίλ που παρέχουν κακόβουλες, ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες πληροφορίες

  Κέντρο Κοινότητας

  • Περιεχόμενο που είναι εκτός θέματος, δεν αποτελεί ερώτηση ή δεν προσφέρει γνώση σε απάντηση ενός ερωτήματος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης
  • Παρενόχληση ή επαναλαμβανόμενη στόχευση μελών της κοινότητας

  Κριτικές

  Μάθετε περισσότερα για την Πολιτική Κριτικών της Airbnb και τον τρόπο με τον οποίο η Airbnb επιλύει τις διαφορές που προκύπτουν από κριτικές.

  • Κριτικές που είναι μεροληπτικές και παρουσιάζουν στοιχεία εκβιασμού/παροχής κινήτρων, σύγκρουσης συμφερόντων ή άμεσου ανταγωνισμού
  • Οι κριτικές που δεν περιέχουν σχετικές πληροφορίες για έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, μια καταχώρηση ή μια εμπειρία, θα αφαιρούνται. Οι κριτικές που περιέχουν ως επί το πλείστον άσχετες πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αφαιρεθούν, αλλά μόνο όταν οι κατά τα άλλα σχετικές πληροφορίες δεν παρέχουν ουσιαστικά στοιχεία για να ενημερώσουν τα άλλα μέλη της κοινότητας ως προς την απόφασή τους να κάνουν κράτηση.

  Εξατομικευμένες διευθύνσεις URL

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;