Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Πολιτική Κοινότητας

Η μεσολάβηση της Airbnb σε περιπτώσεις αμφισβήτησης κριτικών

Καθώς η κοινότητα και το προϊόν της Airbnb συνεχίζουν να εξελίσσονται, θα ενημερώνουμε με συνέπεια την παρούσα πολιτική όποτε κρίνεται απαραίτητο, για να διασφαλίσουμε ότι οι κριτικές αντικατοπτρίζουν τις ειλικρινείς, προσωπικές εμπειρίες των οικοδεσποτών και των επισκεπτών μας.

Πιστεύουμε ότι ένα υγιές σύστημα κριτικών πρέπει να σέβεται και να προστατεύει την αυθεντική γνώμη της κοινότητάς μας. Γι' αυτόν τον λόγο, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την αφαίρεση κάθε κριτικής. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Πολιτική της Airbnb για τις Κριτικές. Εν συντομία, μια κριτική μπορεί να αφαιρεθεί αν:

Μεσολάβηση σε περιπτώσεις μεροληπτικών κριτικών

Η κοινότητά μας επωφελείται περισσότερο όταν τα μέλη της περιγράφουν την εμπειρία τους με αμερόληπτο τρόπο στις κριτικές τους. Η Airbnb αφαιρεί τις μεροληπτικές κριτικές ως ακατάλληλες: Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης αφήνει μια κριτική για να εκβιάσει το άτομο που δέχεται την κριτική, ή αν παρουσιάζεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ή ανταγωνισμού με το άτομο που δέχεται την κριτική.

Εξαναγκασμός ή παροχή κινήτρων

Οποιαδήποτε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι κριτικές ή οι απαντήσεις στις κριτικές ως μέσο εξαναγκασμού για ένα άτομο, ώστε να κάνει κάτι που δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει, αποτελεί κατάχρηση των κριτικών και απαγορεύεται.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν την Airbnb δεν επιτρέπεται να συνδέουν τις θετικές κριτικές με υποσχέσεις πληρωμής ή να απειλούν με αρνητικές κριτικές σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι παραβιάσεις ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό, την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας στην Airbnb.

Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, απαγορεύεται:

  • Στους επισκέπτες να απειλούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τις κριτικές ή τις βαθμολογίες, με σκοπό να εξαναγκάσουν έναν οικοδεσπότη, ώστε να πραγματοποιήσει επιστροφή χρημάτων ή επιπλέον πληρωμές, ή να αφήσει μια θετική κριτική για τον επισκέπτη.
  • Στους οικοδεσπότες να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήσουν μια θετική κριτική ή βαθμολογία, ή να τροποποιήσουν μια κριτική, με αντάλλαγμα μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων, ή μια θετική κριτική. Επίσης, απαγορεύεται στους οικοδεσπότες να προσφέρουν δωρεάν διαμονή ή διαμονή με έκπτωση, με αντάλλαγμα την τροποποίηση μιας υπάρχουσας κριτικής από έναν επισκέπτη.
  • Στους οικοδεσπότες ή τους επισκέπτες να ζητούν από οποιονδήποτε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με μια κριτική, με αντάλλαγμα την επίλυση μιας διαφοράς.

Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, δεν απαγορεύεται:

  • Στους επισκέπτες να επικοινωνούν με τους οικοδεσπότες για κάποιο πρόβλημα, προτού αφήσουν την κριτική τους.
  • Στους οικοδεσπότες ή τους επισκέπτες να ζητούν επιστροφές χρημάτων ή πρόσθετες πληρωμές και να αφήνουν κριτικές, εφόσον αυτές οι κριτικές δεν χρησιμοποιούνται ως απειλή για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός αιτήματος.
  • Στους οικοδεσπότες να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήσουν μια ειλικρινή θετική κριτική ή βαθμολογία, έπειτα από μια θετική εμπειρία.
  • Στους οικοδεσπότες ή τους επισκέπτες να τροποποιούν τις κριτικές τους εντός της προθεσμίας που ισχύει για τις τροποποιήσεις κριτικών.

Σύγκρουση συμφερόντων

Θα αφαιρούμε κριτικές όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κράτηση έγινε με μοναδικό σκοπό την αύξηση της συνολικής βαθμολογίας ενός ατόμου ή όταν υποπτευόμαστε ότι η διαμονή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Δεν επιτρέπεται να αποδέχεστε ψευδείς κρατήσεις με αντάλλαγμα μια θετική κριτική, να χρησιμοποιείτε έναν δεύτερο λογαριασμό για να αφήσετε κριτική στον εαυτό σας ή την καταχώρησή σας, ή να παρέχετε αντικείμενα αξίας με αντάλλαγμα θετικές κριτικές. Οι παραβιάσεις ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό, την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας στην Airbnb.

Κριτικές από ανταγωνιστές

Δεν επιτρέπονται οι κριτικές από ανταγωνιστές (για παράδειγμα, ανταγωνιστές με παρόμοιες επιχειρήσεις, καταχωρήσεις ή εμπειρίες), σκοπός των οποίων είναι να αποτρέψουν άλλους χρήστες από το να κάνουν κράτηση σε αυτές τις καταχωρήσεις ή εμπειρίες, ή να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε άλλες καταχωρήσεις ή εμπειρίες. Οι παραβιάσεις ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό, την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας στην Airbnb.

Παραβιάσεις της πολιτικής απαγόρευσης πάρτι

Ενδέχεται να καταργήσουμε μια κριτική, εάν ο επισκέπτης δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς που αναφέρονται στην Πολιτική για τα Πάρτι και τις Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της διαμονής του. Εμπιστευόμαστε τους οικοδεσπότες μας, και θεωρούμε ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τα πάρτι, προτού προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας ή προκληθεί αναστάτωση για τη γύρω κοινότητα. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι η διάλυση ενός πάρτι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια άδικη, αρνητική κριτική για τον οικοδεσπότη. Για να σας ενθαρρύνουμε να πραγματοποιείτε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο τέτοιων μεροληπτικών κριτικών, η κριτική ενός επισκέπτη ενδέχεται να καταργηθεί, εάν ο οικοδεσπότης υποβάλει επαρκή δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι παρατηρήθηκε σημαντική παραβίαση της Πολιτικής για τα Πάρτι και τις Εκδηλώσεις. Ωστόσο, αυτές οι κριτικές δεν θα αφαιρούνται αν περιέχουν πληροφορίες που θα ήταν πολύ σημαντικές για έναν μελλοντικό επισκέπτη.

Μεσολάβηση για θέματα συνάφειας

Οι κριτικές παρέχουν στα μέλη της κοινότητας σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες που τα βοηθούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την πραγματοποίηση μιας κράτησης. Οι κριτικές είναι εξαιρετικά χρήσιμες όταν οι χρήστες που γράφουν την κριτική περιγράφουν με ακρίβεια την εμπειρία τους και παρέχουν την ειλικρινή τους άποψη.

Όταν μια κριτική περιέχει πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την εμπειρία ενός οικοδεσπότη ή επισκέπτη, ή εστιάζει σε κάτι που το άτομο που δέχεται την κριτική δεν θα μπορούσε να ελέγξει, η ομάδα μεσολαβήσεων θα αξιολογεί τη συνάφεια της κριτικής συνυπολογίζοντας τα εξής:

  1. Η κριτική περιγράφει την προσωπική εμπειρία και παρέχει την προσωπική άποψη του χρήστη;
  2. Η κριτική είναι χρήσιμη για τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας της Airbnb; Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, μια καταχώρηση ή εμπειρία, οι οποίες θα βοηθούσαν άλλους χρήστες να ενημερωθούν κατάλληλα και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με μια κράτηση;

Αν η Airbnb αποφασίσει ότι η κριτική περιέχει πληροφορίες για έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, ή μια καταχώρηση ή εμπειρία που δεν είναι συναφείς, τότε ενδέχεται να την καταργήσει. Οι κριτικές που περιέχουν ως επί το πλείστον μη συναφείς πληροφορίες ενδέχεται επίσης να καταργηθούν, αλλά μόνο εφόσον οι υπόλοιπες συναφείς πληροφορίες δεν θα μπορούσαν να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας με ουσιαστικό τρόπο, ώστε να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με μια κράτηση.

Παραδείγματα παραβιάσεων και μη παραβιάσεων σε σχέση με τη συνάφεια

Μη συναφείς πληροφορίες: "Μην εμπιστεύεστε τους οδηγούς ταξί σε αυτήν την πόλη, ακολουθούν τις χειρότερες διαδρομές!"

Συναφείς πληροφορίες: "Μην εμπιστεύεστε τους οδηγούς ταξί σε αυτήν την πόλη, ακολουθούν τις χειρότερες διαδρομές! Επίσης, όταν έφτασα στο κατάλυμα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και ο οικοδεσπότης δεν με βοήθησε ποτέ με τους προβληματισμούς μου."

Μη συναφείς πληροφορίες: "Αυτός ο επισκέπτης έλεγε συνέχεια ψέματα. Αποκλείεται να είναι όντως γιατρός."

Συναφείς πληροφορίες: "Ο επισκέπτης έφτασε στο κατάλυμα πολύ αργά και, στη συνέχεια, άρχισε να μου φωνάζει επειδή δεν ξύπνησα αμέσως για να του ανοίξω την πόρτα. Ήταν αγενής και εξέφραζε συνεχώς τη δυσαρέσκειά του, καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του. Δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι ασθενής του."

Μεσολάβηση σε περιπτώσεις ακυρωμένων κρατήσεων

Η Airbnb σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε κριτικές για οποιαδήποτε κράτηση που ακυρώθηκε μετά τις 12:00 π.μ. την ημέρα της άφιξης. Ο λόγος που επιτρέπουμε αυτές τις κριτικές είναι για να συγκεντρώνουμε σχόλια σχετικά με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ταξιδιωτικής εμπειρίας, όπως είναι η επικοινωνία, οι παραβιάσεις των κανόνων σπιτιού, τα προβλήματα με την καταχώρηση τη στιγμή της άφιξης, κ.λπ.

Αν αποφασίσετε να αφήσετε κριτική για μια κράτηση που ακυρώθηκε, σας ζητούμε να φροντίσετε τα σχόλιά σας να σχετίζονται με την προσωπική εμπειρία σας. Στις περιπτώσεις όπου η Airbnb μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μια κριτική έχει γίνει για μια ακυρωμένη κράτηση και περιέχει πληροφορίες που δεν αφορούν την κοινότητά μας (π.χ. απογοήτευση σχετικά με την ακύρωση μιας πτήσης, κ.λπ.), η κριτική ενδέχεται να αφαιρεθεί.

Ακυρωμένες κρατήσεις

Σε μερικές περιπτώσεις, οι επισκέπτες ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν κριτικές για ορισμένες κρατήσεις που ακυρώθηκαν μετά τις 12:00 π.μ. την ημέρα της άφιξης.

Αν αποφασίσετε να αφήσετε κριτική για μια κράτηση που ακυρώθηκε, σας ζητούμε να φροντίσετε τα σχόλιά σας να αφορούν την προσωπική εμπειρία σας, δηλαδή την επικοινωνία, παραβιάσεις των κανόνων σπιτιού, προβλήματα με τον χώρο τη στιγμή της άφιξης, κ.λπ. Λάβετε υπόψη ότι αν δεν πραγματοποιήσατε την άφιξη, ενδέχεται να μην έχετε διαμορφώσει άποψη σχετικά με την τοποθεσία, τις παροχές ή τη σχέση ποιότητας-τιμής. Μια κριτική που έχει γίνει για μια ακυρωμένη κράτηση ενδέχεται να αφαιρεθεί, αν οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αφορούν την κοινότητά μας (π.χ., απογοήτευση σχετικά με την ακύρωση πτήσης, κ.λπ.) ή αν ένας επισκέπτης ακυρώσει την κράτηση λόγω περιστάσεων που δεν σχετίζονται με την εμπειρία του στην Airbnb.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή