Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην την Εγγύηση Οικοδεσπότη και την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb;

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb και η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη είναι δύο ξεχωριστά προγράμματα που ισχύουν για τους οικοδεσπότες καταλυμάτων, από την άφιξη έως την αναχώρηση του επισκέπτη. Η Εγγύηση Οικοδεσπότη και η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb δεν ισχύουν για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία ή οικοδεσπότες εμπειριών. Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν σχετίζεται με την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη ή την Airbnb UK Services Limited.

  Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb είναι ένα πρόγραμμα προστασίας από ζημιές στην ιδιοκτησία. Παρέχει προστασία από ζημιές στην ιδιοκτησία ύψους έως 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ, στη σπάνια περίπτωση που ο χώρος ή τα αντικείμενα ενός οικοδεσπότη υποστούν ζημιά από επισκέπτη ή καλεσμένο/η του κατά τη διάρκεια μιας διαμονής μέσω της Airbnb. Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb δεν αποτελεί ασφάλεια.

  Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια μιας διαμονής, ένας επισκέπτης χύνει κόκκινο κρασί στο χαλί και αυτό καταστρέφεται. Ο οικοδεσπότης ζητά αποζημίωση, αλλά ο επισκέπτης αρνείται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οικοδεσπότης ενδέχεται να δικαιούται αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε στο χαλί του σύμφωνα με την Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.

  Η Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης. Ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις της Εγγύησης Οικοδεσπότη για να μάθετε περισσότερα.

  Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη είναι ένα πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης. Μπορεί να παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης ύψους έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ για τη νομική ευθύνη ενός οικοδεσπότη προς έναν επισκέπτη ή τρίτο μέρος που τραυματίζεται ή έχει υποστεί ζημιά η ιδιοκτησία του λόγω ενός περιστατικού που σχετίζεται με μια διαμονή μέσω της Airbnb. Λειτουργεί γενικά ως βασική ασφαλιστική κάλυψη.

  Παράδειγμα: Ένας επισκέπτης γλιστράει και τραυματίζει τον αστράγαλό του κατά τη διαμονή του στον χώρο του οικοδεσπότη. Ο επισκέπτης ισχυρίζεται ότι ευθύνεται ο οικοδεσπότης και κάνει μήνυση. Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη ενδέχεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του οικοδεσπότη και τη ζημιά που υπέστη ο επισκέπτης.

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης. 
Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε μια περιεκτική σύνοψη του προγράμματος.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο