Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Είμαι οικοδεσπότης. Ποιες είναι οι ποινές αν χρειαστεί να ακυρώσω μια κράτηση σε κατάλυμα;

Επειδή οι ακυρώσεις μπορεί να χαλάσουν τα σχέδια των επισκεπτών και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη τους στην κοινότητα της Airbnb, θα ισχύουν οι παρακάτω ποινές για τις ακυρώσεις των οικοδεσποτών.

Προμήθεια ακύρωσης

Θα αφαιρείται προμήθεια από την πρώτη πληρωμή οικοδεσπότη σας μετά από μια ακύρωση. Το ποσό που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από το πότε αποδεχθήκατε την κράτηση και πόσο σύντομα την ακυρώσατε πριν την άφιξη του επισκέπτη:

  • Εάν η ακύρωση γίνει πάνω από 7 ημέρες πριν την άφιξη, θα αφαιρούμε 50 $ από την επόμενη πληρωμή οικοδεσπότη
  • Εάν η ακύρωση γίνει κάτω από 7 ημέρες πριν την άφιξη, θα αφαιρούμε 100 $ από την επόμενη πληρωμή οικοδεσπότη σας

Η προμήθεια ακύρωσης μπορεί να αρθεί, αν έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 10 συνεχόμενες κρατήσεις χωρίς ακύρωση, είτε από τότε που ξεκινήσατε να φιλοξενείτε επισκέπτες είτε από την αμέσως προηγούμενη ακύρωσή σας.

Μη διαθέσιμο/αποκλεισμένο ημερολόγιο

Το ημερολόγιό σας θα παραμείνει αποκλεισμένο και δεν θα μπορείτε να δεχτείτε άλλη κράτηση για τις ίδιες ημερομηνίες της κράτησης που ακυρώσατε.

Αυτόματη κριτική

Αν ακυρώσετε πριν τη μέρα της άφιξης, θα δημοσιευτεί μια αυτόματη κριτική στο προφίλ της καταχώρησής σας που θα αναφέρει ότι ακυρώσατε μία από τις κρατήσεις σας. Δεν έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε αυτές τις κριτικές, αλλά μπορείτε να γράψετε μια δημόσια απάντηση για να διευκρινίσετε γιατί χρειάστηκε να ακυρώσετε την κράτηση.

Κριτική επισκέπτη

Αν ακυρώσετε την κράτησή σας κατά την ημερομηνία άφιξης ή αργότερα, οι επισκέπτες μπορούν να γράψουν μια δημόσια κριτική στο προφίλ της καταχώρησής σας.

Αναστολή λογαριασμού

Αν ακυρώσετε 3 ή περισσότερες κρατήσεις μέσα σε έναν χρόνο, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την καταχώρησή σας.

Αν δεν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις, δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις στην πολιτική ακύρωσής μας.

Εξαιρέσεις για τις Άμεσες κρατήσεις

Μπορείτε να ακυρώσετε τις Άμεσες κρατήσεις χωρίς καμία ποινή υπό ορισμένες συνθήκες. Μάθετε περισσότερα.