Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Είμαι οικοδεσπότης. Ποιες είναι οι ποινές αν χρειαστεί να ακυρώσω μια κράτηση σε κατάλυμα;

  Επειδή οι ακυρώσεις επηρεάζουν τα σχέδια των επισκεπτών και την αξιοπιστία της κοινότητας της Airbnb, οι οικοδεσπότες πρέπει να φιλοξενούν τους επισκέπτες για όλες τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Η ακύρωση μιας κράτησης από έναν οικοδεσπότη θα επιφέρει τις ακόλουθες επιπτώσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Αν για κάποιο λόγο ένας οικοδεσπότης δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον επισκέπτη για μια κράτηση, είναι ευθύνη του οικοδεσπότη (και όχι του επισκέπτη) να ακυρώσει έγκαιρα την κράτηση, ώστε ο επισκέπτης να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να κάνει αλλαγές στα σχέδιά του.

  Προμήθεια ακύρωσης

  Αν ακυρώσετε μια επιβεβαιωμένη κράτηση ως οικοδεσπότης, θα σας επιβληθεί προμήθεια. Συνήθως, αυτή η προμήθεια αφαιρείται από την πρώτη σας πληρωμή μετά την ακύρωση. Το ποσό που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που αποδεχτήκατε την κράτηση και πόσο νωρίτερα την ακυρώσατε πριν από την άφιξη του επισκέπτη:

  • Αν η ακύρωση γίνει περισσότερες από 7 ημέρες πριν από την άφιξη, θα αφαιρέσουμε 50 $ από την επόμενη πληρωμή σας
  • Αν η ακύρωση γίνει λιγότερες από 7 ημέρες πριν από την άφιξη, θα αφαιρέσουμε 100 $ από την επόμενη πληρωμή σας

  Ενδέχεται να μη χρεώσουμε προμήθεια ακύρωσης, αν έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 10 συνεχόμενες κρατήσεις χωρίς ακύρωση ή υπό συγκεκριμένες άλλες προϋποθέσεις.

  Μη διαθέσιμες/αποκλεισμένες ημερομηνίες στο ημερολόγιο

  Αν ακυρώσετε μια επιβεβαιωμένη κράτηση, ενδέχεται να αποκλειστούν οι ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα μπορείτε να δεχτείτε άλλη κράτηση για ημερομηνίες που συμπίπτουν.

  Δημόσια κριτική

  Αν ακυρώσετε πριν από την ημέρα της άφιξης, θα δημοσιευτεί μια αυτόματη κριτική στο προφίλ της καταχώρησής σας που θα αναφέρει ότι ακυρώσατε μία από τις κρατήσεις σας. Δεν μπορείτε να διαγράψετε αυτές τις κριτικές, αλλά μπορείτε να γράψετε μια δημόσια απάντηση για να διευκρινίσετε γιατί αναγκαστήκατε να ακυρώσετε την κράτηση.

  Αν ακυρώσετε την κράτηση κατά την ημερομηνία άφιξης ή αργότερα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν μια δημόσια κριτική στο προφίλ της καταχώρησής σας.

  Αναστολή λογαριασμού και απενεργοποίηση

  Αν ακυρώσετε 3 ή περισσότερες κρατήσεις μέσα σε έναν χρόνο, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την καταχώρησή σας ή να αναστείλουμε τη λειτουργία της.

  Ιδιότητα Superhost

  Για να διατηρήσετε την ιδιότητα Superhost πρέπει να συνεχίσετε να πληροίτε τις απαιτήσεις για την ιδιότητα Superhost σε κάθε περίοδο αξιολόγησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση ποσοστού ακύρωσης 1% ή λιγότερο.

  Περιπτώσεις όπου δεν επιβάλλονται οι επιπτώσεις ακύρωσης

  Οι επιπτώσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να μην ισχύουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα για αυτές τις περιπτώσεις.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο