Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Αν η ημερομηνία άφιξής σας είναι μετά από τις 15 Αυγούστου, επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη σελίδα στις 15 Ιουλίου 2020 για να ενημερωθείτε.

  Όροι και πολιτικές

  Αυτοί οι όροι, οι πολιτικές και τα πρότυπα ισχύουν για τη χρήση της πλατφόρμας της Airbnb και την πρόσβασή σας σε αυτήν, μαζί με τους Όρους Χρήσης και τους Όρους Χρήσης Πληρωμών.

  Άλλες νομικές πληροφορίες

  Περιορισμοί και προειδοποιήσεις κυβερνήσεων για τα ταξίδια