Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Γιατί έχουν σημασία οι κριτικές

  Οι κριτικές στην Airbnb ενισχύουν την εμπιστοσύνη και συμβάλλουν στην προώθηση της επιχείρησής σας.
  Από την Airbnb στις 29 Νοε 2019
  Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 22 Νοε 2022

  Σημαντικότερα σημεία

  • Οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες έχουν 14 ημέρες στη διάθεσή τους μετά την αναχώρηση για να γράψουν κριτικές

  • Ζητήστε τη γνώμη των επισκεπτών σας από νωρίς, για να επιλύσετε τυχόν προβλήματα πριν από τις κριτικές

  Οι κριτικές είναι απαραίτητες για την κοινότητα της Airbnb, καθώς βοηθούν τους επισκέπτες να σχεδιάσουν σωστά το ταξίδι τους και επιτρέπουν στους οικοδεσπότες να μοιραστούν τον χώρο τους με σιγουριά.

  Η επιχείρησή σας ως οικοδεσπότη βασίζεται στις κριτικές. Κάθε κριτική βοηθά τους επισκέπτες να αποφασίσουν αν θα κάνουν κράτηση σε εσάς, ενώ τα δεδομένα της Airbnb δείχνουν ότι ένας επισκέπτης που περιηγείται σε μια σελίδα καταχώρησης είναι πιο πιθανό να κάνει κράτηση στον χώρο, αν έχει υψηλότερη βαθμολογία σε αστέρια.*

  Πώς λειτουργούν οι κριτικές

  Μετά από κάθε διαμονή, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν κριτική ο ένας στον άλλο. Ο οικοδεσπότης και ο επισκέπτης έχουν 14 ημέρες στη διάθεσή τους μετά την αναχώρηση του επισκέπτη, για να γράψουν κριτική, η οποία παραμένει κρυφή μέχρι και οι δύο να υποβάλουν τις κριτικές τους ή να λήξει η περίοδος υποβολής των 14 ημερών. Στη συνέχεια, οι κριτικές δημοσιεύονται στο προφίλ και στις σελίδες της καταχώρησης και του προφίλ του οικοδεσπότη.

  Βαθμολογίες με αστέρια

  Εκτός από την κριτική τους, οι επισκέπτες μπορούν να βαθμολογήσουν τη συνολική εμπειρία τους με ένα έως πέντε αστέρια. Η συνολική βαθμολογία σε αστέρια εμφανίζεται στην καταχώρησή σας, αφού δημοσιεύσουν την κριτική τους τρεις επισκέπτες.

  Είναι ένας σημαντικός παράγοντας που λαμβάνουν υπόψη οι επισκέπτες όταν αποφασίζουν αν θα κάνουν κράτηση στον χώρο σας, αλλά και για να αποκτήσετε την ιδιότητα Superhost. Οι Superhost πρέπει να έχουν μέση συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 4,8 αστεριών από τουλάχιστον 10 διαμονές ή, διαφορετικά, τρεις κρατήσεις που αθροιστικά αντιστοιχούν σε 100 διανυκτερεύσεις.

  Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να βαθμολογήσουν με αστέρια συγκεκριμένες κατηγορίες και να προσδιορίσουν τα καλά σημεία ή τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Για παράδειγμα, αν ο χώρος σας είναι πεντακάθαρος, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει πέντε αστέρια και "πεντακάθαρο μπάνιο". Αυτές οι βαθμολογίες με αστέρια στις διάφορες κατηγορίες δεν επηρεάζουν την ιδιότητα Superhost ή τη συνολική βαθμολογία σας.

  Οι συγκεκριμένες κατηγορίες για τις οποίες μπορούν να αφήσουν κριτική οι επισκέπτες είναι:

  • Άφιξη: Μια σαφής και απλή διαδικασία άφιξης προετοιμάζει το έδαφος για μια θετική εμπειρία για τους επισκέπτες.
  • Καθαριότητα: Οι επισκέπτες θα περιμένουν να δουν τον καθαρό και τακτοποιημένο χώρο που βρήκαν στις φωτογραφίες της καταχώρησής σας.
  • Ακρίβεια: Τα ακριβή στοιχεία καταχώρησης βοηθούν τους ταξιδιώτες να αποφασίσουν αν ο χώρος σας ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
  • Επικοινωνία: Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τους επισκέπτες εκ των προτέρων και οι έγκαιρες απαντήσεις είναι πολύ σημαντικές για να διασφαλίσετε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους.
  • Τοποθεσία: Οι επισκέπτες μπορούν να σας πουν αν η τοποθεσία σας απεικονίζεται με ακρίβεια στην καταχώρησή σας.
  • Αξία: Οι επισκέπτες βαθμολογούν τον χώρο σας με βάση κατά πόσο θεωρούν ότι οι τιμές σας είναι δίκαιες για όσα προσφέρετε.

  Πώς να λάβετε θετικές κριτικές

  Για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να λάβετε θετικές κριτικές, οι οικοδεσπότες προτείνουν γενικά να επικοινωνείτε τακτικά με τους επισκέπτες, κατά την κράτηση, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους και κατά την αναχώρηση. Μπορείτε να διατηρήσετε εύκολα την επικοινωνία, στέλνοντας μηνύματα από την εφαρμογή της Airbnb. Αν ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σας, θα ειδοποιείστε όποτε σας στέλνει μήνυμα ο επισκέπτης σας.

  Βελτιώστε την καταχώρησή σας με βάση τη γνώμη των επισκεπτών

  Μερικές φορές, οι κριτικές από επισκέπτες μπορεί να είναι αρνητικές. Οι κριτικές αυτές μπορεί να προκαλέσουν απογοήτευση, αλλά μπορεί και να είναι μια ευκαιρία να βελτιώσετε τον χώρο σας ή τη φιλοξενία που προσφέρετε. Οι επισκέπτες μπορεί να σας δώσουν μια οπτική που δεν είχατε σκεφτεί.

  Έχετε πάντα την επιλογή να απαντήσετε δημόσια σε κριτικές στην καταχώρησή σας. Αν απαντήσετε με εποικοδομητικό τρόπο, μπορείτε να δείξετε ότι λαμβάνετε σοβαρά υπόψη την ικανοποίηση και τη γνώμη των επισκεπτών σας.

  Ιδιωτικά σχόλια

  Οι επισκέπτες μπορούν να σας δώσουν ιδιωτικά σχόλια μέσω της Airbnb, τα οποία θα κοινοποιούνται μόνο σε εσάς. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, ειδικά για νέους οικοδεσπότες, ώστε να βρείτε εποικοδομητικές συμβουλές που δεν δημοσιεύονται δημόσια. Επίσης, μπορείτε να αφήσετε στους επισκέπτες σας ένα ιδιωτικό σημείωμα, όπου σας δίνεται η δυνατότητα να αφήσετε πιο λεπτομερή, ειλικρινή σχόλια.

  Αξιολόγηση επισκεπτών

  Όταν αφήνετε κριτική για τους επισκέπτες σας, μπορείτε να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας και να αφήσετε σχόλια που θα τους είναι χρήσιμα. Είναι και ένας τρόπος να υπενθυμίσετε στους επισκέπτες να αφήσουν κριτική για εσάς.

  Μερικές συμβουλές που πρέπει να θυμάστε όταν αφήνετε κριτική σε επισκέπτες:

  • Να είστε ειλικρινής και να δείχνετε σεβασμό
  • Συμπεριλάβετε συγκεκριμένα παραδείγματα όποτε είναι δυνατόν
  • Αντιμετωπίστε τα ευαίσθητα θέματα με ευγένεια και καλοσύνη ή αφήστε τα μόνο για την ιδιωτική κριτική
  Θα μπορείτε να βαθμολογήσετε τους επισκέπτες ως προς την καθαριότητα, την επικοινωνία και την τήρηση των κανόνων σπιτιού σας. Με τα σχόλιά σας, θα συμβάλλετε επίσης στην εφαρμογή των κύριων κανόνων για τους επισκέπτες και θα μπορείτε να αναφέρετε επισκέπτες που δεν τους ακολουθούν.

  *Σύμφωνα με εσωτερικά δεδομένα της Airbnb για ενεργές καταχωρήσεις τον Νοέμβριο του 2022.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή δημοσίευσής του.

  Σημαντικότερα σημεία

  • Οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες έχουν 14 ημέρες στη διάθεσή τους μετά την αναχώρηση για να γράψουν κριτικές

  • Ζητήστε τη γνώμη των επισκεπτών σας από νωρίς, για να επιλύσετε τυχόν προβλήματα πριν από τις κριτικές

  Airbnb
  29 Νοε 2019
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα