Guidebook for Nha Trang Center, Tran Phu Street

Hai
Guidebook for Nha Trang Center, Tran Phu Street

Food Scene

Costa Seafood
36 Trần Phú
Cháo miến lươn Tô Hiệu
S Coffee
24 Võ Thị Sáu

Parks & Nature

Bach Dang Park

Drinks & Nightlife

Karaoke Hoàng Anh
Cheers Sports Pub, Nha Trang
79/2 Nguyễn Thiện Thuật

Shopping

Nha Trang Night Market
78 Tuệ Tĩnh

Essentials

Super Market
98 Trần Phú