15 καταλύματα

Kåbdalis - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$76 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Kåbdalis - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$69 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Kåbdalis - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$104 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Kåbdalis - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$177 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Kåbdalis - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$193 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Kåbdalis - Δύο διαμονές σε απόσταση 9 μιλίων
$218 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Kåbdalis - Δύο διαμονές σε απόσταση 8 μιλίων
$229 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση