216 καταλύματα

Corniglia και La Spezia: Μοιράστε τον χρόνο σας
$66 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$488 συνολικά
La Spezia και Moneglia: Απολαύστε 2 μέρη
$61 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$440 συνολικά
Volastra και Biassa: Μοιράστε τον χρόνο σας
$52 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$432 συνολικά
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$65 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
La Spezia και Biassa: Απολαύστε 2 μέρη
$60 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Bracco και La Spezia: Μοιράστε τον χρόνο σας
$67 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Levanto και Riomaggiore: Μοιράστε τον χρόνο σας
$82 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Riomaggiore και La Spezia: Απολαύστε 2 μέρη
$111 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$828 συνολικά
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$93 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
La Spezia - Δύο διαμονές
$79 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
La Spezia και Biassa: Μοιράστε τον χρόνο σας
$67 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$479 συνολικά
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$69 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
La Spezia και Levanto: Μοιράστε τον χρόνο σας
$94 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$98 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$786 συνολικά
Biassa και La Spezia: Απολαύστε 2 μέρη
$26 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$50 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Biassa και La Spezia: Μοιράστε τον χρόνο σας
$47 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$375 συνολικά
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$79 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$620 συνολικά
Biassa και La Spezia: Μοιράστε τον χρόνο σας
$49 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$390 συνολικά
La Spezia - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$80 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$630 συνολικά