271 καταλύματα

Hillcrest και Λόμα Πόρταλ: Απολαύστε 2 μέρη
$92 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Pacific Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$65 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$64 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Pacific Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$66 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Barrio Logan - Δύο διαμονές
$108 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$83 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Λόμα Πόρταλ και Barrio Logan: Απολαύστε 2 μέρη
$73 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Hillcrest και Ocean Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$61 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Hillcrest και Ocean Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$54 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Ocean Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$88 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Ocean Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$86 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Hillcrest και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$84 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Hillcrest και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$84 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Ocean Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$57 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$47 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Ocean Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$68 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Ocean Beach και Hillcrest: Απολαύστε 2 μέρη
$124 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$63 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Ocean Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$93 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Southern San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$60 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση