Προτιμώμενοι συνεργάτες

Αυτοί είναι οι συνεργάτες μας με τις κορυφαίες επιδόσεις. Παρέχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα και τις απαιτούμενες συνδέσεις λογισμικού που πληρούν ή υπερβαίνουν όλα τα κριτήρια αναφοράς μας για την τεχνολογία και την απόδοση. Έχουν επενδύσει στη συνεργασία με την Airbnb σε όλα τα προγράμματα.
Φίλτρα για συνεργάτες
Συνεργάτης
Ποιότητα ενσωμάτωσης
Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
AirhostPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
GuestyPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
HostawayPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
HostfullyPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Hostfully helps vacation rental managers provide 5-star hospitality. With both property management and guest experience software Hostfully enables them to automate, streamline and grow their business.
Μοντέλο τιμολόγησης:
Συνδρομή
Τύπος λογισμικού:
Σύστημα διαχείρισης ακινήτων
Διαχείριση καναλιών
Προσφερόμενα χαρακτηριστικά
Τιμολόγηση και διαθεσιμότητα
Βασικές εκπτώσεις
Εποχιακές εκπτώσεις
Τιμές χωρίς επιστροφή χρημάτων
Εξατομικευμένη παράκαμψη ημερήσιων τιμών
Ειδικές προσφορές
Φόροι πληρότητας
Βασικές προμήθειες
Αρχεία σχετικά με τη διάρκεια διαμονής
Προγράμματα τιμολόγησης
Λειτουργικότητα καταχώρησης
Διαχείριση περιεχομένου καταχώρησης
Κατάλογος τύπου δωματίων
Προσθήκη στοιχείων άδειας
Εμφάνιση ευκαιριών για βελτίωση
Δραστηριότητες
Αυτόματη εγγραφή λογαριασμού
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
Εμφάνιση και σύνταξη κριτικών
Ακύρωση κρατήσεων
Τροποποίηση κρατήσεων
Εμφάνιση ιστορικού συναλλαγών
Διαχείριση λύσεων σε προβλήματα
Λήψη ειδοποιήσεων από την Airbnb
HostifyPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Kross BookingPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
OctoratePreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
OwnerRezPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
stays.netPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
UplistingPreferred+
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Avantio
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
iGMS
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Lodgify
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
RoomCloud
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
STAAH
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Tokeet
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
TRACK A TravelNet Solution
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
vOffice
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Beds24
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Cloudbeds
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Guesty For Hosts
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
IdoBooking
Πολύ καλός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Rentals United
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Rentlio
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
ResNexus
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Channex
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
NextPax
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
RentalReady
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Smoobu
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Streamline VRS
Πολύ καλός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
HotelRunner
Πολύ καλός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό

Η ποιότητα ενσωμάτωσης είναι ένας δείκτης μέτρησης του ποσοστού επιτυχίας του Συνεργάτη όσον αφορά τη σύνδεση και την επικοινωνία με τα API της Airbnb και υπολογίζεται ως ο κυλιόμενος μέσος όρος των τελευταίων 180 ημερών.

Οι προσφορές λειτουργιών είναι ένας συνολικός δείκτης μέτρησης του τύπου και του αριθμού των λειτουργιών συνδεσιμότητας που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή μέσω του συνεργάτη. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες που υιοθετούνται, υποδεικνύονται όταν κάνετε κλικ σε κάθε Συνεργάτη και υπολογίζονται με πρόσφατους δείκτες μέτρησης της χρήσης.

Εξελίξτε την επιχείρησή σας με την Airbnb

Μάθετε περισσότερα