Μετάβαση στο περιεχόμενο
    Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

    Πόσο καιρό διατηρεί η Airbnb τα προσωπικά δεδομένα;

    Γενικά, διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη σας για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό Airbnb. Αν κλείσετε τον λογαριασμό σας στην Airbnb, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου.
    Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που μπορούμε να διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Για παράδειγμα, απαιτείται να διατηρούμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών για αρκετά χρόνια. Ή, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα για εντοπισμό απάτης ή λόγους ασφαλείας.
    Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;