Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Legal terms

Your privacy choices

Opt out of selling, sharing and targeted advertising

Airbnb does not sell personal information to third parties: we’re not a data broker and we don’t put personal information on the open market. However, we may share personal information with certain third parties to do targeted advertising or data analytics, which under California and certain other state privacy laws could be characterized as “selling,” “sharing,” or “targeted advertising”.

If you’re a US user and want to opt out of such data sharing, effective January 1, 2023, you can do so by pressing the button below.

You can read more about how we use your personal information in our Privacy Policy.

Σχετικό περιεχόμενο