AirCover

Η πιο ολοκληρωμένη προστασία στον τουρισμό.
Συμπεριλαμβάνεται πάντα δωρεάν.
Μόνο στην Airbnb.

AirCover

Η πιο ολοκληρωμένη προστασία στον τουρισμό.
Συμπεριλαμβάνεται πάντα δωρεάν.
Μόνο στην Airbnb.

Το AirCover καλύπτει κάθε επισκέπτη σε κάθε διαμονή, με τέσσερα μέτρα προστασίας

Εγγύηση προστασίας κράτησης

Στη σπάνια περίπτωση που ένας οικοδεσπότης χρειαστεί να ακυρώσει την κράτησή σας εντός 30 ημερών από την άφιξη, θα σας βρούμε ένα παρόμοιο ή καλύτερο κατάλυμα ή θα σας επιστρέψουμε χρήματα.

Εγγύηση άφιξης

Αν δεν μπορείτε να εισέλθετε στο κατάλυμα και ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, θα σας βρούμε ένα παρόμοιο ή καλύτερο κατάλυμα για τη διάρκεια της αρχικής διαμονής σας ή θα σας επιστρέψουμε χρήματα.

Εγγύηση ακρίβειας στοιχείων

Αν οποιαδήποτε στιγμή στη διαμονή σας διαπιστώσετε ότι η καταχώρηση δεν είναι όπως παρουσιάζεται στην πλατφόρμα, για παράδειγμα αν το ψυγείο σταμάτησε να λειτουργεί και ο οικοδεσπότης σας δεν μπορεί να το φτιάξει εύκολα ή αν το κατάλυμα έχει λιγότερα υπνοδωμάτια από όσα είναι καταχωρημένα, μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα εντός τριών ημερών. Θα σας βρούμε ένα παρόμοιο ή καλύτερο κατάλυμα ή θα σας επιστρέψουμε χρήματα.

24-ωρη γραμμή ασφάλειας

Εάν αισθανθείτε ποτέ σε κίνδυνο, θα έχετε πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε ειδικά εκπαιδευμένους εκπρόσωπους ασφαλείας, ανά πάσα στιγμή.
Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς προστατεύει την κράτησή σας το AirCover και τυχόν εξαιρέσεις που ισχύουν.

Μόνο η Airbnb σάς προσφέρει το AirCover

AirbnbΑνταγωνιστές
Εγγύηση προστασίας κράτησης
Εγγύηση άφιξης
Εγγύηση ακρίβειας στοιχείων
24-ωρη γραμμή ασφάλειας
Οι παροχές του AirCover σε σύγκριση με τα ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας που προσφέρουν οι πιο άμεσοι ανταγωνιστές μας τον Μάρτιο του 2022.

AirCover για όλες τις κρατήσεις σας

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας

Υπάρχει και το AirCover για οικοδεσπότες

Σας ενδιαφέρει η φιλοξενία; Με το AirCover για οικοδεσπότες, μπορείτε να νιώσετε τη σιγουριά που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε.
Μάθετε για τη φιλοξενία