Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Θα πρέπει να περιμένω να λάβω κάποιο φορολογικό έντυπο από την Airbnb;

  Ανάλογα με την κατάσταση του λογαριασμού σας, τα στοιχεία φορολογουμένου που έχετε υποβάλει στην Airbnb και άλλους παράγοντες, ενδέχεται να λάβετε ένα φορολογικό έντυπο από την Airbnb.

  Όπως πάντα, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φοροτεχνικό για να σας βοηθήσει με τη δήλωση του εισοδήματός σας. Αν πιστεύετε ότι έχετε υποβάλει λανθασμένα στοιχεία, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία φορολογούμενου που έχετε ήδη υποβάλει.

  Η Airbnb εκδίδει φορολογικά έντυπα για τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:

  Άτομα στις ΗΠΑ που έχουν κερδίσει πάνω από 20.000 δολάρια και είχαν 200+ συναλλαγές

  Η Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος (IRS) των ΗΠΑ απαιτεί από τις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών στις ΗΠΑ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Airbnb, να δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα όλων των χρηστών εντός ΗΠΑ που κερδίζουν πάνω 20.000 δολάρια και έχουν 200+ συναλλαγές στο ημερολογιακό έτος. Αν υπερβείτε και τα δύο όρια της υπηρεσίας IRS σε ένα ημερολογιακό έτος, η Airbnb θα εκδώσει για εσάς ένα έντυπο 1099-K.

  Παράδοση του εντύπου 1099-K

  Τα έντυπα 1099-K που εκδίδονται για εσάς θα είναι διαθέσιμα στις Προτιμήσεις πληρωμής οικοδεσπότη σας. Όταν το έντυπό σας είναι έτοιμο, συνήθως στα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email. Επιπλέον, αποστέλλουμε ταχυδρομικά ένα αντίγραφο του εντύπου στη διεύθυνση που καταχωρήσατε με τα στοιχεία φορολογουμένου σας, εκτός και αν επιλέξατε η αποστολή να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Αν τα στοιχεία φορολογουμένου σας χρησιμοποιούνται σε πολλούς λογαριασμούς στην Airbnb, μπορεί να λάβετε περισσότερα από ένα έντυπα 1099-K.

  Άτομα εκτός ΗΠΑ που έχουν υποβάλει το έντυπο W-8

  Οι οικοδεσπότες με έσοδα που προέρχονται από τις ΗΠΑ και οι οποίοι έχουν υποβάλει το έντυπο W-8 θα λάβουν το έντυπο 1042-S.

  Παράδοση του εντύπου 1042-S

  Θα λάβετε το έντυπο 1042-S ταχυδρομικά στη διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την υποβολή των φορολογικών σας στοιχείων, συνήθως στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η υπηρεσία IRS μάς υποχρεώνει να αποστέλλουμε ταχυδρομικά το έντυπο 1042-S μέχρι το τέλος Μαρτίου.

  Οικοδεσπότες με φόρους που παρακρατούνται από τις πληρωμές τους

  Αν έχουν παρακρατηθεί φόροι από τις πληρωμές οικοδεσπότη σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (ισχύει για οικοδεσπότες εντός και εκτός ΗΠΑ), θα σας δοθεί το κατάλληλο φορολογικό έντυπο, ώστε να συνυπολογιστούν οι παρακρατήσεις στη φορολογική δήλωση εισοδήματός σας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την παρακράτηση φόρων.

  Πάροχοι υπηρεσιών της Airbnb (φωτογράφοι, μεταφραστές, άλλοι)

  Οι πάροχοι υπηρεσιών της Airbnb, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι φωτογράφοι, οι μεταφραστές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν κερδίσει τουλάχιστον 600 $ μέσα στο ημερολογιακό έτος, θα λάβουν το έντυπο 1099-NEC.

  Λοιπά εισοδήματα προς δήλωση

  Οι οικοδεσπότες που έχουν κερδίσει τουλάχιστον 600 $ μέσα στο ημερολογιακό έτος από άλλα εισοδήματα προς δήλωση, όπως μπόνους, βραβεία, κίνητρα ή άλλες πληρωμές από την Airbnb, θα λάβουν το έντυπο 1099-MISC.

  Παράδοση εντύπων 1099-NEC και 1099-MISC

  Τα έντυπα 1099-NEC ή/και 1099-MISC που εκδίδονται για εσάς θα είναι διαθέσιμα στις Προτιμήσεις πληρωμής οικοδεσπότη σας. Όταν το έντυπό σας είναι έτοιμο, συνήθως στα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email. Επιπλέον, αποστέλλουμε ταχυδρομικά ένα αντίγραφο του εντύπου στη διεύθυνση που καταχωρήσατε με τα στοιχεία φορολογουμένου σας, εκτός και αν επιλέξατε η αποστολή να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

  Οικοδεσπότες στις φορολογητέες πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Βερμόντ

  Το όριο υποβολής δηλώσεων είναι χαμηλότερο από το όριο των 20.000 $ και 200 συναλλαγών που ορίζει η υπηρεσία IRS. Στη Μασαχουσέτη και στο Βερμόντ υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στοιχείων, όταν τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 600 $. Δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ακαθάριστων εσόδων άνω των 600 $ στην υπηρεσία IRS, επειδή δεν υπερβαίνουν το ομοσπονδιακό όριο δήλωσης των 20.000 $ και 200 συναλλαγών. Ωστόσο, πρέπει να δηλώνονται στην πολιτεία επειδή υπερβαίνουν το όριο της πολιτείας ύψους 600 $. Αν φτάσατε το όριο της πολιτείας, θα λάβετε ένα έντυπο που έχει υποβληθεί στην αντίστοιχη πολιτεία σας.

  Οικοδεσπότες στη Luxury Retreats στις ΗΠΑ που έχουν κερδίσει πάνω από 600 $

  Οι οικοδεσπότες στη Luxury Retreats, οι οποίοι έχουν υποβάλει το έντυπο W-9 και έχουν κερδίσει τουλάχιστον 600 $ μέσα στο ημερολογιακό έτος, θα λάβουν το έντυπο 1099-MISC. Τα δηλωθέντα ποσά συμπεριλαμβάνουν την προμήθεια.

  Παράδοση του εντύπου 1099-MISC

  Τα έντυπα 1099-MISC που εκδίδονται για εσάς θα είναι διαθέσιμα στις Προτιμήσεις πληρωμής οικοδεσπότη σας. Όταν το έντυπό σας είναι έτοιμο, συνήθως στα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email. Επιπλέον, αποστέλλουμε ταχυδρομικά ένα αντίγραφο του εντύπου στη διεύθυνση που καταχωρήσατε με τα στοιχεία φορολογουμένου σας, εκτός και αν επιλέξατε η αποστολή να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

  Οικοδεσπότες στη Luxury Retreats εκτός ΗΠΑ που έχουν υποβάλει το έντυπο W-8

  Οι οικοδεσπότες στη Luxury Retreats με έσοδα που προέρχονται από τις ΗΠΑ και οι οποίοι έχουν υποβάλει το έντυπο W-8 θα λάβουν το έντυπο 1042-S.

  Παράδοση του εντύπου 1042-S

  Θα λάβετε το έντυπο 1042-S ταχυδρομικά στη διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την υποβολή των φορολογικών σας στοιχείων, συνήθως στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η υπηρεσία IRS μάς υποχρεώνει να αποστέλλουμε ταχυδρομικά το έντυπο 1042-S μέχρι το τέλος Μαρτίου.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο