Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Τι είναι η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη;

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη είναι ένα πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης. Μπορεί να παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης ύψους έως και 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ για τη νομική ευθύνη ενός οικοδεσπότη προς έναν επισκέπτη ή τρίτο μέρος που τραυματίζεται ή έχει υποστεί ζημιά η ιδιοκτησία του, λόγω ενός περιστατικού που σχετίζεται με μια διαμονή μέσω της Airbnb.

  Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη παρέχει στους οικοδεσπότες βασική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, πράγμα που σημαίνει ότι γενικά ισχύει πρώτη ανεξάρτητα από άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια που μπορεί να έχει ένας οικοδεσπότης. Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη δεν ισχύει για οικοδεσπότες που προσφέρουν καταλύματα μέσω της Airbnb Travel, LLC, οικοδεσπότες στην ηπειρωτική Κίνα, οικοδεσπότες στην Ιαπωνία ή οικοδεσπότες εμπειριών.

  Λάβετε υπόψη ότι η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη δεν καλύπτει ζημιές στην ιδιοκτησία ενός οικοδεσπότη, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στην Εγγύηση Οικοδεσπότη της Airbnb.

  Η διαδικασία αξίωσης

  1. Το έντυπο ασφάλισης συμπληρώνεται ως εξής: Ένας επισκέπτης, οικοδεσπότης ή τρίτο μέρος συμπληρώνει και υποβάλλει το Έντυπο για το πρόγραμμα ασφάλισης.
  2. Ο ασφαλιστής ορίζει έναν πραγματογνώμονα που στη συνέχεια θα ελέγξει την αξίωση: Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου ασφάλισης, ένας πραγματογνώμονας θα επικοινωνήσει εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας, για να συζητήσει για την αξίωση και να συγκεντρώσει πληροφορίες.
  3. Γίνεται έλεγχος της αξίωσης από τον πραγματογνώμονα που την ανέλαβε: Ο τρίτος πραγματογνώμονας θα διευθετήσει την αξίωση σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της Ασφάλειας Προστασίας Οικοδεσπότη και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στην εν λόγω δικαιοδοσία.

  Σημείωση: Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις κάλυψης. 
Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε μια περιεκτική σύνοψη του προγράμματος.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;

  Σχετικό περιεχόμενο