158 καταλύματα

Arthurs Point και Cardrona: Απολαύστε 2 μέρη
$92 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Cardrona - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$117 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Albert Town και Cardrona: Απολαύστε 2 μέρη
$126 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Cardrona - Δύο διαμονές
$88 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Queenstown και Cardrona: Απολαύστε 2 μέρη
$176 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Wanaka και Arrowtown: Μοιράστε τον χρόνο σας
$88 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Wanaka και Arthurs Point: Μοιράστε τον χρόνο σας
$91 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Cardrona - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$187 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Mataura Island και Cardrona: Απολαύστε 2 μέρη
$99 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Cardrona και Wanaka: Μοιράστε τον χρόνο σας
$219 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Cardrona και Arrowtown: Μοιράστε τον χρόνο σας
$171 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Queenstown και Cardrona: Μοιράστε τον χρόνο σας
$209 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Wanaka και Cardrona: Απολαύστε 2 μέρη
$177 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Wanaka και Kawarau Falls: Μοιράστε τον χρόνο σας
$398 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Cardrona και Arrowtown: Απολαύστε 2 μέρη
$120 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Wanaka και Lower Shotover: Απολαύστε 2 μέρη
$188 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Lower Shotover και Wanaka: Απολαύστε 2 μέρη
$132 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Wanaka - Δύο διαμονές σε απόσταση 2 μιλίων
$178 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Queenstown και Cardrona: Απολαύστε 2 μέρη
$185 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Arthurs Point και Mount Creighton: Απολαύστε 2 μέρη
$70 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση