258 καταλύματα

Ocean Beach και Hillcrest: Απολαύστε 2 μέρη
$39 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Mission Beach και Bunker Hill - Park West: Απολαύστε 2 μέρη
$59 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Mission Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$41 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$305 συνολικά
Downtown San Diego και Bunker Hill - Park West: Απολαύστε 2 μέρη
$59 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$41 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$325 συνολικά
Downtown San Diego - Δύο διαμονές
$45 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$45 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$45 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$43 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Ocean Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$45 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Σαν Ντιέγκο - Δύο διαμονές σε απόσταση 5 μιλίων
$40 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Ocean Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$63 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Σαν Ντιέγκο - Δύο διαμονές σε απόσταση 5 μιλίων
$52 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach - Δύο διαμονές σε απόσταση 1 μιλίου
$54 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$40 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$300 συνολικά
Pacific Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$55 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$43 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
$337 συνολικά
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$46 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach και Downtown San Diego: Απολαύστε 2 μέρη
$83 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Pacific Beach - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$41 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Linda Vista: Απολαύστε 2 μέρη
$74 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Pacific Beach: Απολαύστε 2 μέρη
$48 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego και Linda Vista: Απολαύστε 2 μέρη
$55 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
Downtown San Diego - Δύο διαμονές με απόσταση μικρότερη από 1 μίλι
$78 μέση τιμή ανά διανυκτέρευση