Εγγύηση οικοδεσπότη της Airbnb

Προστασία απέναντι σε ζημιές σε ιδιοκτησία ύψους έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, για κάθε οικοδεσπότη και κάθε καταχώρηση—χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
λογότυπο εγγύησης οικοδεσπότη
Δωρεάν για κάθε κράτηση, κάθε φορά
Κάθε φορά που ένας επισκέπτης κάνει μια κράτηση και μένει στον χώρο σας, καλύπτεστε αυτόματα από την Εγγύηση Οικοδεσπότη μας.
Φροντίδα και περιεκτικότητα
Έως και 1.000.000 $ για κάλυψη ζημιών σε ιδιοκτησία, σε περίπτωση που το χρειαστείτε. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές επίπεδο προστασίας στη βιομηχανία των ταξιδιών. Στηρίζουμε πάντα την κοινότητά μας.

Είμαστε στο πλευρό σας με την Εγγύηση οικοδεσπότη

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μίας ασφαλούς και αξιόπιστης κοινότητας σε όλο τον κόσμο. Παρέχουμε μια πλατφόρμα μηνυμάτων και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων που σας επιτρέπει να κοινοποιείτε τυχόν αιτήματα για ζημιές στους επισκέπτες και να απαντάτε σε αυτούς. Αν ένας επισκέπτης δεν μπορεί ή δεν θέλει να πληρώσει, η Εγγύηση Οικοδεσπότη προορίζεται για να σας βοηθήσει.
Τι καλύπτεται;
 • Ζημιά σε ιδιοκτησία οικοδεσπότη (σπίτι, μονάδα, δωμάτια, υπάρχοντα)
 • Κάθε καταχώρηση στην Airbnb σε κάθε χώρα
  Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Εγγύησης Οικοδεσπότη υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εγγύησης Οικοδεσπότη.
   Αν προκύψουν ζημιές, θα χρειαστεί να καταθέσετε δικαιολογητικά (φωτογραφίες, αποδείξεις κ.λπ.) στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης προβλήματος. Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εγγύησης Οικοδεσπότη για τις ισχύουσες προϋποθέσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις.
   Τι δεν καλύπτεται;
   • Αξιώσεις για σωματική βλάβη και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων (αυτές προστατεύονται από την Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη)
   • Ζημιά σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου που δεν είναι τμήμα της καταχώρησης
   • Μετρητά και χρεόγραφα
   • Ζημιά που προκλήθηκε από κατοικίδιο
   • Ζημιά από φυσιολογική φθορά
    Ορισμένα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: έργων τέχνης, αντικών, συμπεριλαμβανομένων επίπλων και κοσμημάτων, πολύτιμων χαλιών, συλλεκτικών αντικειμένων και άλλων αντικειμένων, ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένη προστασία στο πλαίσιο της Εγγύησης Οικοδεσπότη.
    Θέλετε να αναφέρετε ζημιές στην ιδιοκτησία;
    Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναφέρετε ζημιές στην ιδιοκτησία.
    Η Εγγύηση Οικοδεσπότη δεν αποτελεί πολιτική ασφάλειας. Στον βαθμό που επιθυμείτε προστασία πέρα από την Εγγύηση Οικοδεσπότη, η Airbnb σας ενθαρρύνει να αγοράσετε ασφάλεια που θα καλύπτει εσάς και την ιδιοκτησία σας για απώλειες που προκαλούνται από επισκέπτες σε περίπτωση που η απώλειά σας δεν εμπίπτει στους όρους της Εγγύησης Οικοδεσπότη.
    Είστε έτοιμος/η να ξεκινήσετε τη φιλοξενία;
    Κάντε το επόμενο βήμα, για να αρχίσετε να κερδίζετε επιπλέον χρήματα από το σπίτι σας.
    Μάθετε περισσότερα
    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγγύηση οικοδεσπότη
    Μάθετε περισσότερα για