Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Όροι SMS για τις Ηνωμένες Πολιτείες

For text messaging in the United States, by requesting, joining, agreeing to, enrolling in, signing up for, acknowledging, or otherwise consenting to receive one or more text messages (“Opt In”) or using an Airbnb arrangement in which Airbnb sends (or indicates that it may send, or receives a request that it send) one or more text messages (“Text Message Service”), you accept these SMS Terms for U.S. (“SMS Terms”), consent to the handling of your personal information as described in the Airbnb Privacy Policy, and agree to resolve disputes with Airbnb as described in our Terms of Service. Message and data rates may apply.

Airbnb will use reasonable commercial efforts to deliver automated text messages to the mobile number you provide. Airbnb is not liable for delayed or undelivered messages.

By Opting In to a Text Message Service:

  • You expressly authorize Airbnb to use autodialer or non-autodialer technology to send text messages to the mobile phone number associated with your Opt In. You also authorize Airbnb to include marketing content in any such messages. You do not have to Opt In or agree to Opt In as a condition of purchase.
  • You consent to the use of an electronic record to document your Opt In. To withdraw that consent, reply STOP, contact us via the methods described in the Contact Us section of the Terms of Service, or visit the Notification page in your account settings. If you withdraw your consent, certain features of our service may not be available to you.
  • You confirm that you are the current subscriber to the Opted In mobile phone number or that you are the customary user of that number on a family or business plan and that you are authorized to Opt In.

For additional help, text HELP in response to a message or contact customer service.

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή