Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Πολιτική Κοινότητας

Πολιτική κατά των Διακρίσεων

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2024

Η Airbnb είναι, κατά κύριο λόγο, μια ανοιχτή κοινότητα που έχει στόχο να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσα από ουσιαστικές, κοινές εμπειρίες. Στην κοινότητά μας συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι από σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη. Είναι μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται από απίστευτη ποικιλομορφία, η οποία φέρνει σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, αξίες και νόρμες.

Η κοινότητα της Airbnb έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι, από κάθε υπόβαθρο, αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ότι τους συμπεριφέρονται με σεβασμό, όσο μακριά και αν έχουν ταξιδέψει από το σπίτι τους. Αυτή η δέσμευση βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν τόσο για τους οικοδεσπότες όσο και για τους επισκέπτες στην Airbnb: ενσωμάτωση και σεβασμός. Χάρη στην κοινή μας δέσμευση απέναντι σε αυτές τις αρχές, όλα τα μέλη της κοινότητάς μας αισθάνονται ευπρόσδεκτα στην πλατφόρμα της Airbnb, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους, τον τόπο καταγωγής τους, τον τρόπο που εκδηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή αυτούς που αγαπούν. Η Airbnb αναγνωρίζει ότι ορισμένες δικαιοδοσίες επιτρέπουν ή απαιτούν τις διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους βάσει παραγόντων όπως είναι η εθνική καταγωγή, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, και δεν απαιτεί από τους οικοδεσπότες να παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία ή να προχωρούν σε ενέργειες που μπορεί να ενέχουν νομική ευθύνη. Η Airbnb θα δώσει περαιτέρω οδηγίες και θα προσαρμόσει την παρούσα πολιτική κατά των διακρίσεων, ώστε να συμμορφώνεται με τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων δικαιοδοσιών.

Αν και δεν πιστεύουμε ότι μία εταιρεία μπορεί να επιβάλλει την αρμονική σχέση ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, πιστεύουμε ότι η κοινότητα της Airbnb μπορεί να προαγάγει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση απέναντι σε όλες τις κουλτούρες. Δεσμευόμαστε όλοι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη όλων των μορφών αθέμιτης προκατάληψης, διάκρισης και έλλειψης ανοχής από την πλατφόρμα μας. Θέλουμε να προαγάγουμε μέσα στην κοινότητα της Airbnb (οικοδεσπότες, επισκέπτες και άτομα που απλώς σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας) μια κουλτούρα που δεν αρκείται στην απλή συμμόρφωση. Γι' αυτό τον λόγο, όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες στην Airbnb, συμφωνούμε να διαβάζουμε και να ενεργούμε βάσει της παρακάτω πολιτικής για την ενίσχυση της κοινότητάς μας και την υλοποίηση της αποστολής μας: Να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα νιώθουν ότι είναι ευπρόσδεκτα μέλη της κοινότητας, όπου κι αν βρίσκονται.

 • Ένταξη – Καλωσορίζουμε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως υπόβαθρου με γνήσια φιλοξενία και ευρύτητα σκέψης. Η συμμετοχή σας στην Airbnb, είτε ως οικοδεσπότη είτε ως επισκέπτη, σημαίνει ότι γίνεστε μέλος μιας κοινότητας ενσωμάτωσης. Η μεροληψία, η προκατάληψη, ο ρατσισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στην πλατφόρμα ή στην κοινότητά μας. Αν και απαιτείται από τους οικοδεσπότες να ακολουθούν όλους τους ισχύοντες νόμους περί απαγόρευσης διακρίσεων βάσει φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής και άλλων παραγόντων που παρατίθενται παρακάτω, δεσμευόμαστε να μην αρκεστούμε στην απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Σεβασμός – Δείχνουμε σεβασμό όταν επικοινωνούμε και συναντιόμαστε με άλλα μέλη της κοινότητας. Η Airbnb σέβεται το γεγονός ότι η τοπική νομοθεσία και οι πολιτισμικές νόρμες διαφέρουν ανά τον κόσμο, και περιμένει από τους οικοδεσπότες και τους επισκέπτες να τηρούν την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, καθώς και να επικοινωνούν μεταξύ τους με σεβασμό, ακόμα και όταν οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν τις πεποιθήσεις ή την ανατροφή τους. Η κοινότητα της Airbnb διακρίνεται από απίστευτη ποικιλομορφία χάρη στις διαφορετικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και παραδόσεις των μελών μας. Μέσα από την επικοινωνία με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, η Airbnb προάγει την κατανόηση και την αναγνώριση των κοινών χαρακτηριστικών που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, και υπονομεύει τις προκαταλήψεις που πηγάζουν από παρανόηση, παραπληροφόρηση ή παρεξήγηση.

Ειδικές οδηγίες για οικοδεσπότες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά

Σε γενικές γραμμές, θα παραμένουμε ενήμεροι για όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους που εφαρμόζονται σε χώρους διαμονής και δημόσια καταλύματα. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες νομικές απαιτήσεις που διευρύνουν ή περιορίζουν την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων της κοινότητας των χρηστών. Οι οικοδεσπότες είναι απαραίτητο να συμμορφώνονται με αυτές τις νομικές απαιτήσεις. Αν οι οικοδεσπότες έχουν απορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική κατά των διακρίσεων της Airbnb, πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της Airbnb. Η Airbnb θα δημοσιεύσει σύντομα περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την πολιτική περί διακρίσεων για δικαιοδοσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Με γνώμονα αυτές τις αρχές, η κοινότητα οικοδεσποτών σε ΗΠΑ, EE και Καναδά θα ακολουθεί αυτούς τους κανόνες για πιθανούς επισκέπτες και οικοδεσπότες:

Φυλή, χρώμα, εθνότητα, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου ή οικογενειακή κατάσταση

 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν μπορούν:
  • Να απορρίπτουν κρατήσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.
  • Να θέτουν διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις βάσει φυλής, χρώματος, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.
  • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

Ταυτότητα φύλου

Η Airbnb δεν αποδίδει ταυτότητα φύλου στους χρήστες της. Θεωρούμε ότι το φύλο ενός ατόμου είναι αυτό με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ή/και ορίζει στο προφίλ χρήστη, και αναμένουμε από την κοινότητά μας στην Airbnb να κάνει το ίδιο. Αυτό περιλαμβάνει τον σεβασμό των άρθρων και αντωνυμιών (ο/η/το, αυτός/αυτή/αυτό κ.λπ.) με τις οποίες αυτοπροσδιορίζεται οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας.

 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν μπορούν:
  • Να απορρίπτουν κρατήσεις επισκεπτών λόγω ταυτότητας φύλου, εκτός εάν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα ή κοινόχρηστους χώρους) με τον επισκέπτη.
  • Να θέτουν διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις βάσει φύλου, εκτός εάν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη.
  • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη λόγω φύλου, εκτός εάν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη.
 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
  • Να καθιστούν μια καταχώρηση διαθέσιμη σε επισκέπτες που έχουν το ίδιο φύλο με τον οικοδεσπότη και όχι το αντίθετο, σε περίπτωση που ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη.

Ηλικία και οικογενειακή κατάσταση

 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν μπορούν:
  • Να θέτουν διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις, ή να απορρίπτουν κρατήσεις λόγω της ηλικίας ή της οικογενειακής κατάστασης του επισκέπτη, όπου αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
  • Να παρέχουν με ακρίβεια πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καταχώρησής τους (ή την απουσία αυτών) που ενδέχεται να την καθιστούν μη ασφαλή ή ακατάλληλη για επισκέπτες μιας συγκεκριμένης ηλικίας ή για οικογένειες με παιδιά ή βρέφη.
  • Να αναφέρουν στις καταχωρήσεις τους τυχόν ισχύοντες περιορισμούς της κοινότητας (π.χ. φιλοξενία ηλικιωμένων), κανόνες ή νόμους που απαγορεύουν επισκέπτες κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία ή οικογένειες με παιδιά ή βρέφη.

Αναπηρία

 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν μπορούν:
  • Να απορρίπτουν επισκέπτες λόγω πραγματικής ή εικαζόμενης αναπηρίας.
  • Να θέτουν διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις λόγω αναπηρίας του επισκέπτη.
  • Να αποφασίζουν αν μια καταχώρηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός επισκέπτη με αναπηρία αντί να επιτρέπουν στον πιθανό επισκέπτη να κρίνει ο ίδιος.
  • Να ρωτούν αν ένας επισκέπτης έχει αναπηρία ή τη σοβαρότητα αυτής ή να ρωτούν σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για την αναπηρία του. Ωστόσο, αν ένας επισκέπτης αναφέρει την αναπηρία του, ο οικοδεσπότης μπορεί και πρέπει να συζητήσει μαζί του αν η καταχώρηση ικανοποιεί τις ανάγκες του.
  • Να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση βοηθημάτων κινητικότητας.
  • Να επιβάλλουν περισσότερες χρεώσεις σε επισκέπτες με αναπηρία, όπως χρέωση κατοικίδιου, αν ο επισκέπτης έχει ζώο υπηρεσίας.
  • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση υπέρ ή διάκριση εις βάρος ενός επισκέπτη βάσει αναπηρίας.
  • Να αρνούνται την επικοινωνία με επισκέπτες μέσω των προσβάσιμων μέσων που διατίθενται, όπως είναι οι υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (για άτομα με περιορισμούς στην ακοή) και τα email (για άτομα με περιορισμούς στην όραση που χρησιμοποιούν μέσα ανάγνωσης οθόνης).
  • Να αρνούνται την παροχή εύλογων διευκολύνσεων, όπως είναι η ευελιξία όταν οι επισκέπτες με αναπηρία ζητούν μικρές αλλαγές στους κανόνες σπιτιού, π.χ. τη χρήση ενός διαθέσιμου χώρου στάθμευσης κοντά στο κατάλυμα. Όταν ένας επισκέπτης ζητήσει μια τέτοια προσαρμογή, θα πρέπει να συζητήσει με τον οικοδεσπότη και να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές λύσεις, ώστε το κατάλυμα να πληροί τις ανάγκες του επισκέπτη.
 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
  • Να παρέχουν με ακρίβεια πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας στην καταχώρηση (ή την απουσία αυτών), ώστε να επιτρέπουν στους επισκέπτες με αναπηρία να αποφασίζουν οι ίδιοι αν μια καταχώρηση είναι κατάλληλη για τις προσωπικές τους ανάγκες.

Προσωπικές προτιμήσεις

 • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
  • Με εξαίρεση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν να απορρίψουν μια κράτηση βάσει κριτηρίων που δεν απαγορεύονται από τον νόμο. Για παράδειγμα, εκτός και αν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν να απορρίπτουν κρατήσεις από επισκέπτες που έχουν κατοικίδιο ή καπνίζουν.
  • Να ζητούν από τους επισκέπτες να σέβονται τους περιορισμούς σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνονται στον χώρο (π.χ. ένας οικοδεσπότης που ακολουθεί διατροφή kosher ή είναι χορτοφάγος, μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να σεβαστούν αυτούς τους περιορισμούς). Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στους κανόνες σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας οικοδεσπότης στην Airbnb μπορεί να απορρίψει το αίτημα ενός επισκέπτη που θέλει να καπνίζει στο κατάλυμα ή να περιορίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε ένα κατάλυμα.

Όταν απορρίπτονται τα αιτήματα επισκεπτών. Οι οικοδεσπότες πρέπει να έχουν υπόψη ότι σε κανέναν δεν αρέσει να τον απορρίπτουν. Παρόλο που ένας οικοδεσπότης μπορεί να έχει και να εκφράζει νόμιμους και αποδεκτούς λόγους για την απόρριψη ενός πιθανού επισκέπτη, το μέλος αυτό θα αισθανθεί ανεπιθύμητο ή απομονωμένο από την κοινότητα. Οι οικοδεσπότες πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κάνουν τους επισκέπτες από όλα τα υπόβαθρα να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Όταν αποδεικνύεται ότι οι οικοδεσπότες απορρίπτουν αιτήματα επισκεπτών από μια προστατευμένη κατηγορία (ακόμα και όταν επικαλούνται νόμιμους λόγους), υπονομεύεται η δύναμη της κοινότητάς μας, διότι έτσι ορισμένοι επισκέπτες αισθάνονται ανεπιθύμητοι. Επομένως, η Airbnb μπορεί να αναστείλει τον λογαριασμό ενός οικοδεσπότη στην πλατφόρμα, εάν έχει επιδείξει τέτοια συμπεριφορά.

Ειδικές οδηγίες για οικοδεσπότες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, ορισμένες χώρες ή κοινότητες ενδέχεται να επιτρέπουν ή ακόμα και να απαιτούν τις διακρίσεις σε καταλύματα βάσει παραγόντων όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση, η εθνική καταγωγή, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, κατά παράβαση της φιλοσοφίας μας κατά των διακρίσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτούμε από τους οικοδεσπότες να παραβιάσουν την τοπική νομοθεσία, αλλά ούτε και να αποδεχτούν επισκέπτες που μπορεί να τους εκθέσουν σε πραγματικό και ευαπόδεικτο κίνδυνο σύλληψης, σωματικής βλάβης σε άτομα ή ζημιάς σε ιδιοκτησία. Οι οικοδεσπότες που ζουν σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν περιορισμούς στη δυνατότητά τους να φιλοξενούν συγκεκριμένους επισκέπτες στην καταχώρησή τους, έτσι ώστε οι πιθανοί επισκέπτες να γνωρίζουν το θέμα και η Airbnb να μπορεί να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ενέργειας. Κατά την κοινοποίηση τέτοιων περιορισμών, αναμένουμε από τους οικοδεσπότες να χρησιμοποιούν σαφείς, αντικειμενικούς και μη υποτιμητικούς όρους. Κανένα είδος δυσφήμισης και προσβολής δεν έχει θέση στην πλατφόρμα και στην κοινότητά μας.

Τι συμβαίνει όταν ένας οικοδεσπότης δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας σε αυτόν τον τομέα;

Αν μια συγκεκριμένη καταχώρηση περιέχει διατυπώσεις που αντιτίθενται στην παρούσα πολιτική κατά των διακρίσεων, θα ζητηθεί από τον οικοδεσπότη να αφαιρέσει αυτές τις διατυπώσεις και να επιβεβαιώσει ότι κατανοεί και προτίθεται να συμμορφωθεί με την παρούσα πολιτική και τις υποκείμενες αρχές της. Επίσης, η Airbnb μπορεί, κατά την κρίση της, να λάβει μέτρα που περιλαμβάνουν μέχρι και την αναστολή του λογαριασμού του οικοδεσπότη στην πλατφόρμα της.

Εάν ο οικοδεσπότης αθέμιτα απορρίψει αιτήματα επισκεπτών επειδή ανήκουν σε προστατευόμενη κατηγορία ή χρησιμοποιεί εκφράσεις που αποδεικνύουν ότι οι ενέργειές του βασίστηκαν σε κριτήρια που απαγορεύονται βάσει της παρούσας πολιτικής, η Airbnb θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν μέχρι και την αναστολή του λογαριασμού του οικοδεσπότη στην πλατφόρμα.

Καθώς η κοινότητα της Airbnb μεγαλώνει, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της Airbnb ευθυγραμμίζονται με τον πιο σημαντικό στόχο μας: Να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες και οι οικοδεσπότες αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ότι τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό σε όλες τις επικοινωνίες τους μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Πρόκειται για το ελάχιστο που περιμένει η κοινή γνώμη, η κοινότητά μας και εμείς οι ίδιοι.

Επιπλέον θέματα

Η Πολιτική κατά των Διακρίσεων ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους της Airbnb. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιπλέον θέματα που πρέπει να τεθούν για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται στην Κοινότητα της Airbnb. Εδώ έχουμε συμπεριλάβει μερικά μόνο από τα θέματα που αφορούν αυτές τις περιπτώσεις:

Εμπειρίες

Εξαίρεση λόγω φύλου:

 • Οι οικοδεσπότες εμπειριών στην Airbnb μπορούν να προσφέρουν εμπειρίες που επιτρέπουν επισκέπτες μόνο ενός φύλου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος (το οποίο δεν προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο και δεν είναι παράνομο), για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων ή/και τη συμμόρφωση με νομικές ή πολιτισμικές απαιτήσεις.

Προσβασιμότητα/Αναπηρία/Εύλογες προσαρμογές:

Λόγω του ευρέος φάσματος που καλύπτουν οι εμπειρίες, οι οικοδεσπότες εμπειριών στην Airbnb μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσουν τους επισκέπτες σχετικά με την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε ορισμένες σωματικές δραστηριότητες ή σχετικά με τις ανάγκες τους για προσαρμογές, ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τις εμπειρίες τους. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους οικοδεσπότες εμπειριών:

 • Να παρέχουν με ακρίβεια πληροφορίες σχετικά με τις σωματικές απαιτήσεις μιας εμπειρίας, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να αποφασίζουν οι ίδιοι αν μια εμπειρία είναι κατάλληλη για τις προσωπικές τους ανάγκες.
 • Να συνεργάζονται ενεργά με τους επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει αναπηρίες ή/και έχουν απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα μιας εμπειρίας, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη αιτήματα για εύλογες προσαρμογές.
 • Να αναζητούν ευκαιρίες για να παρέχουν εύλογες προσαρμογές, εφόσον η ικανοποίηση ενός αιτήματος προσαρμογής δεν αλλάζει σημαντικά τη φύση της δραστηριότητας.
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή