Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Πολιτική κατά των Διακρίσεων

  Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2020

  Η Airbnb είναι, κατά κύριο λόγο, μια ανοιχτή κοινότητα που έχει στόχο να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσα από ουσιαστικές, κοινές εμπειρίες. Στην κοινότητά μας συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι από σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη. Είναι μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται από απίστευτη ποικιλομορφία, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, αξίες και νόρμες.

  Η κοινότητα της Airbnb έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, από κάθε υπόβαθρο, θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί, όσο μακριά και αν έχουν ταξιδέψει από το σπίτι τους. Αυτή η δέσμευση βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν τόσο για τους οικοδεσπότες όσο και για τους επισκέπτες στην Airbnb: ενσωμάτωση και σεβασμός. Χάρη στην κοινή μας δέσμευση απέναντι σε αυτές τις αρχές, όλα τα μέλη της κοινότητάς μας αισθάνονται ευπρόσδεκτα στην πλατφόρμα της Airbnb, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους, τον τόπο καταγωγής τους, τον τρόπο που εκδηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή αυτούς που αγαπούν. Η Airbnb αναγνωρίζει ότι ορισμένες δικαιοδοσίες επιτρέπουν ή απαιτούν τις διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους βάσει παραγόντων όπως είναι η εθνική καταγωγή, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, και δεν απαιτεί από τους οικοδεσπότες να παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία ή να προχωρούν σε ενέργειες που μπορεί να ενέχουν νομική ευθύνη. Η Airbnb θα δώσει περαιτέρω οδηγίες και θα προσαρμόσει την παρούσα πολιτική κατά των διακρίσεων ώστε να συμμορφώνεται με τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων δικαιοδοσιών.

  Αν και δεν πιστεύουμε ότι μία εταιρεία μπορεί να επιβάλλει την αρμονική σχέση ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, ωστόσο πιστεύουμε ότι η κοινότητα της Airbnb μπορεί να προαγάγει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση απέναντι σε όλες τις κουλτούρες. Δεσμευόμαστε όλοι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη όλων των μορφών αθέμιτης προκατάληψης, διάκρισης και έλλειψης ανοχής από την πλατφόρμα μας. Θέλουμε να προαγάγουμε μέσα στην κοινότητα της Airbnb (οικοδεσπότες, επισκέπτες και άτομα που απλώς σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας) μια κουλτούρα που δεν αρκείται στην απλή συμμόρφωση. Γι' αυτό τον λόγο, όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες στην Airbnb, συμφωνούμε να διαβάσουμε και να ενεργούμε σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική για την ενίσχυση της κοινότητάς μας και την υλοποίηση της αποστολής μας που συνίσταται στη διασφάλιση ότι όλοι μπορούν να νιώθουν μέλη της κοινότητας και ευπρόσδεκτοι, όπου κι αν βρίσκονται.

  • Ενσωμάτωση – Υποδεχόμαστε όλους τους ανθρώπους, από κάθε υπόβαθρο, με γνήσια φιλοξενία και ανεκτικότητα. Η συμμετοχή σας στην Airbnb, είτε ως οικοδεσπότη είτε ως επισκέπτη, σημαίνει ότι γίνεστε μέλος μιας κοινότητας ενσωμάτωσης. Η μεροληψία, η προκατάληψη, ο ρατσισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στην πλατφόρμα ή στην κοινότητά μας. Αν και απαιτείται από τους οικοδεσπότες να ακολουθούν όλους τους ισχύοντες νόμους περί απαγόρευσης διακρίσεων βάσει φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής και άλλων παραγόντων που παρατίθενται παρακάτω, δεσμευόμαστε να μην αρκεστούμε στην απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  • Σεβασμός – Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο στις επικοινωνίες και τις συναντήσεις μας. Η Airbnb σέβεται το γεγονός ότι η τοπική νομοθεσία και οι πολιτισμικές νόρμες διαφέρουν ανά τον κόσμο, και περιμένει από τους οικοδεσπότες και τους επισκέπτες να τηρούν την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, καθώς και να επικοινωνούν μεταξύ τους με σεβασμό, ακόμα και όταν οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν τις πεποιθήσεις ή την ανατροφή τους. Η κοινότητα της Airbnb διακρίνεται από απίστευτη ποικιλομορφία χάρη στις διαφορετικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και παραδόσεις των μελών μας. Μέσα από την επικοινωνία με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, η Airbnb ενθαρρύνει την κατανόηση και την αναγνώριση των κοινών χαρακτηριστικών που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, και υπονομεύει τις προκαταλήψεις που πηγάζουν από παρανόηση, παραπληροφόρηση ή παρεξήγηση.

  Ειδικές οδηγίες για οικοδεσπότες εντός Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

  Σε γενικές γραμμές, θα είμαστε ενήμεροι για όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους που εφαρμόζονται σε χώρους στέγασης και δημόσια καταλύματα. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες νομικές απαιτήσεις που διευρύνουν ή περιορίζουν την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων της κοινότητας των χρηστών. Οι οικοδεσπότες είναι απαραίτητο να συμμορφώνονται με αυτές τις νομικές απαιτήσεις. Αν οι οικοδεσπότες έχουν απορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική κατά των διακρίσεων της Airbnb, πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της Airbnb. Η Airbnb θα δημοσιεύσει σύντομα περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την πολιτική περί διακρίσεων για δικαιοδοσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Με γνώμονα αυτές τις αρχές, η κοινότητα οικοδεσποτών των ΗΠΑ, της EE και του Καναδά θα ακολουθεί αυτούς τους κανόνες για πιθανούς επισκέπτες και οικοδεσπότες:

  Φυλή, χρώμα, εθνικότητα, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, έμφυλη ταυτότητα ή οικογενειακή κατάσταση

  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν επιτρέπεται:
   • Να απορρίπτουν μια κράτηση βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, έμφυλης ταυτότητας ή οικογενειακής κατάστασης.
   • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, έμφυλης ταυτότητας ή οικογενειακής κατάστασης.
   • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, έμφυλης ταυτότητας ή οικογενειακής κατάστασης.

  Έμφυλη ταυτότητα

  Η Airbnb δεν αποδίδει έμφυλη ταυτότητα στους χρήστες της. Θεωρούμε ότι το φύλο ενός ατόμου είναι αυτό με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ή/και ορίζει στο προφίλ χρήστη, και αναμένουμε από την κοινότητά μας στην Airbnb να κάνει το ίδιο. Αυτό περιλαμβάνει τον σεβασμό των άρθρων και αντωνυμιών (ο/η/το, αυτός/αυτή/αυτό κ.τ.λ.) με τις οποίες αυτοπροσδιορίζεται οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας.

  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν επιτρέπεται:
   • Να απορρίπτουν την κράτηση ενός επισκέπτη λόγω έμφυλης ταυτότητας, εκτός εάν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα ή κοινόχρηστους χώρους) με τον επισκέπτη.
   • Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει φύλου, εκτός εάν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη.
   • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει φύλου, εκτός εάν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη.
  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
   • Να καθιστούν μια καταχώρηση διαθέσιμη σε επισκέπτες του ιδίου φύλου με αυτό του οικοδεσπότη και όχι το αντίθετο, σε περίπτωση που ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη.

  Ηλικία και οικογενειακή κατάσταση

  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν επιτρέπεται:
   • Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις ή να απορρίπτουν μια κράτηση βάσει της ηλικίας ή της οικογενειακής κατάστασης του επισκέπτη, όπου αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
   • Να παρέχουν αντικειμενικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καταχώρησής τους (ή την απουσία αυτών) που μπορεί να την καθιστούν μη ασφαλή ή ακατάλληλη για επισκέπτες μιας συγκεκριμένης ηλικίας ή για οικογένειες με παιδιά ή βρέφη.
   • Να αναφέρουν στις καταχωρήσεις τους τυχόν ισχύοντες περιορισμούς της κοινότητας (π.χ. φιλοξενία ηλικιωμένων), κανόνες ή νόμους που αποτρέπουν επισκέπτες κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία ή οικογένειες με παιδιά ή βρέφη.

  Αναπηρία

  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb δεν επιτρέπεται:
   • Να απορρίπτουν έναν επισκέπτη βάσει πραγματικής ή εικαζόμενης αναπηρίας.
   • Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει αναπηρίας του επισκέπτη.
   • Να αποφασίζουν αν μια καταχώρηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός επισκέπτη με αναπηρία αντί να επιτρέπουν στον πιθανό επισκέπτη να κρίνει ο ίδιος.
   • Να ρωτούν αν ένας επισκέπτης έχει αναπηρία ή τη σοβαρότητα αυτής ή να ρωτούν σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για την αναπηρία του. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας επισκέπτης αναφέρει την αναπηρία του, ο οικοδεσπότης μπορεί και πρέπει να συζητήσει μαζί του αν η καταχώρηση πληροί τις ανάγκες του πιθανού επισκέπτη.
   • Να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση συσκευών κινητικότητας.
   • Να χρεώνουν περισσότερο επισκέπτες με αναπηρία, όπως προμήθεια για κατοικίδια, όταν ο επισκέπτης έχει ζώο βοήθειας (όπως ζώα υπηρεσίας ή συναισθηματικής­ υποστήριξης) λόγω της αναπηρίας.
   • Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση προς έναν επισκέπτη ή διάκριση εις βάρος ενός επισκέπτη βάσει αναπηρίας.
   • Να αρνούνται την επικοινωνία με επισκέπτες μέσω των προσβάσιμων μέσων που διατίθενται, όπως είναι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (για άτομα με περιορισμούς στην ακοή) και email (για άτομα με περιορισμούς στην όραση που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης).
   • Να αρνούνται την παροχή εύλογων προσαρμογών, όπως είναι η ευελιξία, όταν οι επισκέπτες με αναπηρία ζητούν μικρές αλλαγές στους κανόνες σπιτιού, π.χ. αποδοχή ενός ζώου βοήθειας που είναι απαραίτητο λόγω αναπηρίας, ή χρήση ενός διαθέσιμου χώρου στάθμευσης κοντά στο κατάλυμα. Όταν ένας επισκέπτης ζητήσει μια τέτοια προσαρμογή, τότε θα πρέπει να συζητήσει με τον οικοδεσπότη για να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτούς τρόπους ώστε το κατάλυμα να πληροί τις ανάγκες του επισκέπτη.
  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
   • Να παρέχουν αντικειμενικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στην καταχώρηση (ή την απουσία αυτών), επιτρέποντας στους επισκέπτες να αποφασίζουν οι ίδιοι αν μια καταχώρηση είναι κατάλληλη για τις ατομικές τους ανάγκες.

  Προσωπικές προτιμήσεις

  • Οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν:
   • Με εξαίρεση τα όσα προαναφέρθηκαν, οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν να απορρίπτουν μια κράτηση για λόγους που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, εκτός και αν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, οι οικοδεσπότες στην Airbnb μπορούν να απορρίπτουν την κράτηση επισκεπτών που έχουν κατοικίδιο ή καπνίζουν.
   • Να ζητούν από τους επισκέπτες να σέβονται τους περιορισμούς σχετικά με τις τροφές που καταναλώνονται στην καταχώρηση (π.χ. ένας οικοδεσπότης που ακολουθεί διατροφή kosher ή είναι χορτοφάγος, μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να σεβαστούν αυτούς τους περιορισμούς). Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στους κανόνες σπιτιού. Για παράδειγμα, ένας οικοδεσπότης στην Airbnb μπορεί να απορρίψει έναν επισκέπτη που θέλει να καπνίζει στο κατάλυμα ή να περιορίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε ένα κατάλυμα.

  Όταν οι επισκέπτες απορρίπτονται. Οι οικοδεσπότες πρέπει να έχουν υπόψη ότι σε κανέναν δεν αρέσει να τον απορρίπτουν. Παρόλο που ένας οικοδεσπότης μπορεί να έχει και να εκφράζει νόμιμους και αποδεκτούς λόγους για την απόρριψη ενός πιθανού επισκέπτη, το μέλος αυτό θα αισθανθεί ανεπιθύμητο ή απομονωμένο από την κοινότητα. Οι οικοδεσπότες πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κάνουν τους επισκέπτες από όλα τα υπόβαθρα να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Οι οικοδεσπότες που αποδεικνύεται ότι απορρίπτουν επισκέπτες από μια προστατευμένη κατηγορία (ακόμα και όταν εκφράζουν νόμιμους λόγους), υπονομεύουν τη δύναμη της κοινότητάς μας κάνοντας πιθανούς επισκέπτες να αισθάνονται ανεπιθύμητοι. Η Airbnb μπορεί να αναστείλει τον λογαριασμό ενός οικοδεσπότη που έχει επιδείξει τέτοια συμπεριφορά.

  Ειδικές οδηγίες για οικοδεσπότες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

  Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, ορισμένες χώρες ή κοινότητες ενδέχεται να επιτρέπουν ή ακόμα και να απαιτούν τις διακρίσεις σε καταλύματα για λόγους όπως οικογενειακή κατάσταση, εθνική καταγωγή, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό, κατά παράβαση της φιλοσοφίας μας κατά των διακρίσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτούμε από τους οικοδεσπότες να παραβιάσουν την τοπική νομοθεσία, αλλά ούτε και να αποδεχτούν επισκέπτες που μπορεί να τους εκθέσουν σε πραγματικό και ευαπόδεικτο κίνδυνο σύλληψης, σωματικής βλάβης σε άτομα ή ζημιάς σε ιδιοκτησία. Οι οικοδεσπότες που ζουν σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν περιορισμούς στη δυνατότητά τους να φιλοξενούν συγκεκριμένους επισκέπτες στην καταχώρησή τους, έτσι ώστε οι πιθανοί επισκέπτες να γνωρίζουν το θέμα και η Airbnb να μπορεί να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ενέργειας. Κατά την κοινοποίηση τέτοιων περιορισμών, αναμένουμε από τους οικοδεσπότες να χρησιμοποιούν σαφείς, αντικειμενικούς και μη υποτιμητικούς όρους. Οι υποτιμητικές εκφράσεις και οι προσβολές δεν έχουν θέση στην πλατφόρμα ούτε στην κοινότητά μας.

  Τι συμβαίνει όταν ένας οικοδεσπότης δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας σε αυτόν τον τομέα;

  Αν μια συγκεκριμένη καταχώρηση περιέχει διατυπώσεις που αντιτίθενται στην παρούσα πολιτική κατά των διακρίσεων, θα ζητηθεί από τον οικοδεσπότη να αφαιρέσει αυτές τις διατυπώσεις και να επιβεβαιώσει ότι κατανοεί και προτίθεται να συμμορφωθεί με την παρούσα πολιτική και τις υποκείμενες αρχές της. Επίσης, η Airbnb μπορεί, κατά την κρίση της, να λάβει μέτρα που περιλαμβάνουν μέχρι και την αναστολή του λογαριασμού του οικοδεσπότη από την πλατφόρμα.

  Εάν ο οικοδεσπότης αθέμιτα απορρίψει επισκέπτες βάσει προστατευόμενης κατηγορίας ή χρησιμοποιεί εκφράσεις που αποδεικνύουν ότι οι ενέργειές του ήταν παρακινημένες από λόγους που η παρούσα πολιτική απαγορεύει, η Airbnb θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν μέχρι και την αναστολή του λογαριασμού του οικοδεσπότη από την πλατφόρμα.

  Καθώς μεγαλώνει η κοινότητα της Airbnb, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της Airbnb ευθυγραμμίζονται με τον πιο σημαντικό στόχο μας: Να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες και οι οικοδεσπότες θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί σε όλες τις επικοινωνίες τους μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Πρόκειται για το ελάχιστο που περιμένουν το κοινό, η κοινότητά μας και εμείς οι ίδιοι.

  Επιπλέον θέματα

  Η Πολιτική κατά των διακρίσεων ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους της Airbnb. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιπλέον θέματα που πρέπει να τεθούν για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται στην Κοινότητα της Airbnb. Εδώ έχουμε συμπεριλάβει μερικά μόνο από τα θέματα που αφορούν αυτές τις περιπτώσεις:

  Εμπειρίες

  Εξαίρεση λόγω φύλου:

  • Οι οικοδεσπότες εμπειριών στην Airbnb μπορούν να προσφέρουν μια εμπειρία με συγκεκριμένο φύλο αν αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου (ενός χώρου που δεν προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο και που δεν είναι παράνομος), για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων ή/και τη συμμόρφωση με νομικές ή πολιτισμικές απαιτήσεις.

  Προσβασιμότητα / Αναπηρία / Εύλογες προσαρμογές:

  Λόγω του ευρέος φάσματος που καλύπτουν οι Εμπειρίες, οι οικοδεσπότες Εμπειριών στην Airbnb μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσουν τους επισκέπτες σχετικά με τις ικανότητές τους να συμμετάσχουν σε ορισμένες σωματικές δραστηριότητες ή να τους ρωτήσουν σχετικά με τις ανάγκες τους για προσαρμογές, ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τις Εμπειρίες τους. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους οικοδεσπότες Εμπειριών:

  • Να παρέχουν αντικειμενικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σωματική φύση μιας Εμπειρίας, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να κρίνουν οι ίδιοι αν μια Εμπειρία είναι κατάλληλη για τις ατομικές τους ανάγκες.
  • Να συνεργάζονται ενεργά με τους επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει αναπηρίες ή/και έχουν απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα μιας εμπειρίας, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη αιτήματα για εύλογες προσαρμογές.
  • Να αναζητούν ευκαιρίες για να παρέχουν εύλογες προσαρμογές όταν η ικανοποίηση ενός αιτήματος προσαρμογής δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τη φύση της δραστηριότητας.
  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;