Γνωρίστε τους συνεργάτες λογισμικού μας

Η Airbnb συνεργάζεται με κορυφαίους παρόχους λογισμικού παγκοσμίως, ώστε να διευκολύνουμε τη σύνδεση των οικοδεσποτών με την αναπτυσσόμενη κοινότητα των επισκεπτών μας.

ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ

Συνεργάτες λογισμικού της Airbnb με τις κορυφαίες επιδόσεις

Τύπος λογισμικού

Διαχείριση ακινήτων

Τα συστήματα διαχείρισης ιδιοκτησίας (PMS) σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε όλες τις συνδεδεμένες καταχωρήσεις, τις κρατήσεις και τις λειτουργικές εργασίες σας.

Δείτε όλα τα PMS
 • All-in-one hospitality software for growth-oriented property management companies.

 • All-in-one Vacation Rental Software featuring a channel manager linked to the main distributors, your own website with booking engine, task mgmt, accounting, BI-stats and more. From 3 to 1k+ listings.

 • ResNexus is an easy-to-use cloud-based property management software that offers hoteliers and hospitality owners a single login solution to help run their property simply and effectively.

 • iGMS is an all-in-one software for hosts with tools to automate and scale your vacation rental business. Integrated with most popular short-term rental platforms. Start a free 14-day trial!

 • Hostfully helps vacation rental managers provide 5-star hospitality. With both property management and guest experience software Hostfully enables them to automate, streamline and grow their business.

 • Lodgify is an innovative all-in-one solution for vacation rental. It allows creating your own website, managing reservations and calendars efficiently, and instantly synchronizing with external portals.

 • Smoobu is the all-in-one software for short-term and vacation rentals. One subscription, all tools. No setup fees, no commissions. Over 70.000 listings worldwide. Developed by hosts, to hosts.

 • Vacation Rental Software made for professionals in Vacation Rental Industry.

 • Avantio provides a comprehensive cloud-based PMS, Channel Manager with connections to world leading portals, & state-of-the-art, mobile-friendly Vacation Rental Websites. Open Offices in Europe and USA.

 • Streamline your daily operations, deliver superb guest experiences and drive revenue with an easy-to-use Property Management System, Channel Manager and Booking Engine.

 • eviivo deliver a booking suite for independent accommodation to manage bookings from their website and all the leading travel sites in one simple click

 • Beds24 helps small to mid size hotels, B&Bs, hostels, holiday rentals & property managers managing multiple properties, automate routines and simplify workflows to save time and increase efficiency.

 • Guesty For Hosts is a mobile-first property management platform for hosts & property owners managing short-term rentals. Our platform provides all features needed to save time, increase listings’ exposure, and manage on-the-go.

 • WuBook offers a All-In-One PMS for Hotels and Vacation Rentals without restrictions and with monthly subscription. WuBook Channel Manager is also designed for integrations with third party softwares.

 • Innovative hotel management system for modern hoteliers.

 • AvaiBook by Idealista is a Software for Vacation Rentals, all in one. We offer channel manager, booking engine, PMS and RMS tools, to automatice work, avoid overbookings and increase your revenue.

 • All-in-one PMS helping large scale property managers to automate processes and optimize daily operations. Hostify handles short & long term bookings, including smart features and 24/7 support team.

 • Cloud-based hospitality software for hotels, hostels, and hotel groups that manages reservations and guests, distributes room availability, sells inventory, and collects payments.

 • eZee empowers small to mid-sized hospitality businesses to become more efficient and profitable with end-to-end innovative technology solutions.

 • Software solution for any size STR/VR company; Guesty’s solution simplifies the complex daily operational needs from communication to tasks to payment processing. With Guesty you can automate, maximize revenue and scale your business.

 • IdoBooking is a channel manager and reservation system designed to increase sales. It is a solution for both individual hosts and companies that need a comprehensive service.

 • AirHost is providing an all-in-one hospitality management system that is focused to automate daily operations from reservations to check-outs for hotels, hostels and vacation rentals efficiently.

 • Hostaway's solution helps property managers unleash their full potential by providing a PMS and Channel Manager. The award-winning support of Hostaway helps our clients automate their business.

 • Channel management, direct bookings, guest pre-arrival automation, to virtually every other aspect of your property business. All in on easy-to-use platform (that never double books).

 • An all-in-one software solution oriented to any kind of short, mid or long-term rental business. Thanks to its modularity and pricing model, it provides tailor-made features at an affordable cost.

 • A booking management engine that handles the full booking lifecycle from distribution to accounting. OwnerRez synchronizes availability, rates, rules and listing content while taking online bookings, managing inquiries, and communicating with guests.

 • Octorate is an all-in-one solution for Hotels, B&Bs and Vacation Rentals proposing a solution that brings together the most advanced technologies of the hospitality industry.

1 από 27 σελίδες
Τύπος λογισμικού

Διαχείριση καναλιών

Τα channel manager διατηρούν ενημερωμένες τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των καταχωρήσεών σας στην Airbnb.

Δείτε όλα τα channel manager
 • Octorate is an all-in-one solution for Hotels, B&Bs and Vacation Rentals proposing a solution that brings together the most advanced technologies of the hospitality industry.

 • A booking management engine that handles the full booking lifecycle from distribution to accounting. OwnerRez synchronizes availability, rates, rules and listing content while taking online bookings, managing inquiries, and communicating with guests.

 • An all-in-one software solution oriented to any kind of short, mid or long-term rental business. Thanks to its modularity and pricing model, it provides tailor-made features at an affordable cost.

 • Channex is a channel manager that helps hotels and Vacation Rentals connect to online travel agents.

 • Channel management, direct bookings, guest pre-arrival automation, to virtually every other aspect of your property business. All in on easy-to-use platform (that never double books).

 • Hostaway's solution helps property managers unleash their full potential by providing a PMS and Channel Manager. The award-winning support of Hostaway helps our clients automate their business.

 • AirHost is providing an all-in-one hospitality management system that is focused to automate daily operations from reservations to check-outs for hotels, hostels and vacation rentals efficiently.

 • IdoBooking is a channel manager and reservation system designed to increase sales. It is a solution for both individual hosts and companies that need a comprehensive service.

 • Software solution for any size STR/VR company; Guesty’s solution simplifies the complex daily operational needs from communication to tasks to payment processing. With Guesty you can automate, maximize revenue and scale your business.

 • eZee empowers small to mid-sized hospitality businesses to become more efficient and profitable with end-to-end innovative technology solutions.

 • BookingPal provides distribution technology & Channel Management solutions for the vacation rental industry. Their ChannelConnector platform helps property managers grow revenue, occupancy and efficiency with a fully managed distribution platform.

 • Cloud based channel management solution for small chains, independent hotels and property managers.

 • All-in-one PMS helping large scale property managers to automate processes and optimize daily operations. Hostify handles short & long term bookings, including smart features and 24/7 support team.

 • AvaiBook by Idealista is a Software for Vacation Rentals, all in one. We offer channel manager, booking engine, PMS and RMS tools, to automatice work, avoid overbookings and increase your revenue.

 • Innovative hotel management system for modern hoteliers.

 • WuBook offers a All-In-One PMS for Hotels and Vacation Rentals without restrictions and with monthly subscription. WuBook Channel Manager is also designed for integrations with third party softwares.

 • Guesty For Hosts is a mobile-first property management platform for hosts & property owners managing short-term rentals. Our platform provides all features needed to save time, increase listings’ exposure, and manage on-the-go.

 • Beds24 helps small to mid size hotels, B&Bs, hostels, holiday rentals & property managers managing multiple properties, automate routines and simplify workflows to save time and increase efficiency.

 • eviivo deliver a booking suite for independent accommodation to manage bookings from their website and all the leading travel sites in one simple click

 • Streamline your daily operations, deliver superb guest experiences and drive revenue with an easy-to-use Property Management System, Channel Manager and Booking Engine.

 • Avantio provides a comprehensive cloud-based PMS, Channel Manager with connections to world leading portals, & state-of-the-art, mobile-friendly Vacation Rental Websites. Open Offices in Europe and USA.

 • Vacation Rental Software made for professionals in Vacation Rental Industry.

 • Smoobu is the all-in-one software for short-term and vacation rentals. One subscription, all tools. No setup fees, no commissions. Over 70.000 listings worldwide. Developed by hosts, to hosts.

 • Lodgify is an innovative all-in-one solution for vacation rental. It allows creating your own website, managing reservations and calendars efficiently, and instantly synchronizing with external portals.

 • Hostfully helps vacation rental managers provide 5-star hospitality. With both property management and guest experience software Hostfully enables them to automate, streamline and grow their business.

 • iGMS is an all-in-one software for hosts with tools to automate and scale your vacation rental business. Integrated with most popular short-term rental platforms. Start a free 14-day trial!

 • ResNexus is an easy-to-use cloud-based property management software that offers hoteliers and hospitality owners a single login solution to help run their property simply and effectively.

 • Software provider focused on channel and revenue management. It delivers solutions to meet fast-changing needs of accommodation providers and focuses on maximizing property revenue.

 • All-in-one Vacation Rental Software featuring a channel manager linked to the main distributors, your own website with booking engine, task mgmt, accounting, BI-stats and more. From 3 to 1k+ listings.

 • STAAH is a New Zealand-based technology company specialised in cloud-based channel manager, booking engine and digital marketing services for accommodation providers to maximise their online revenue.

 • Rentals United empowers enterprise managers, PMS software partners and OTAs to grow through efficient, reliable and market-leading channel management, and other innovations.

 • All-in-one hospitality software for growth-oriented property management companies.

1 από 32 σελίδες

Εξελίξτε την επιχείρησή σας με την Airbnb

Μάθετε περισσότερα