Γνωρίστε τους συνεργάτες λογισμικού μας

Η Airbnb συνεργάζεται με κορυφαίους παρόχους λογισμικού παγκοσμίως, ώστε να διευκολύνουμε τη σύνδεση των οικοδεσποτών με την αναπτυσσόμενη κοινότητα των επισκεπτών μας.
PREFERRED+ PARTNERS

Συνεργάτες λογισμικού της Airbnb με τις κορυφαίες επιδόσεις

 • Preferred+

  A booking management engine that handles the full booking lifecycle from distribution to accounting. OwnerRez synchronizes availability, rates, rules and listing content while taking online bookings, managing inquiries, and communicating with guests.

 • Preferred+

  Octorate is a leading all-in-one vacation rental management system, offering the most advanced, state-of-the-art technology in the global hospitality sector.

 • Preferred+

  Hostfully helps vacation rental managers provide 5-star hospitality. With both property management and guest experience software Hostfully enables them to automate, streamline and grow their business.

 • Preferred+

  All-in-one PMS helping large scale property managers to automate processes and optimize daily operations. Hostify handles short & long term bookings, including smart features and 24/7 support team.

 • Preferred+

  Software solution for any size STR/VR company; Guesty’s solution simplifies the complex daily operational needs from communication to tasks to payment processing. With Guesty you can automate, maximize revenue and scale your business.

 • Preferred+

  AirHost is providing an all-in-one hospitality management system that is focused to automate daily operations from reservations to check-outs for hotels, hostels and vacation rentals efficiently.

 • Preferred+

  Channel management, direct bookings, guest pre-arrival automation, to virtually every other aspect of your property business. All in on easy-to-use platform (that never double books).

 • Preferred+

  Hostaway's solution helps property managers unleash their full potential by providing a PMS and Channel Manager. The award-winning support of Hostaway helps our clients automate their business.

 • Preferred+

  An all-in-one software solution oriented to any kind of short, mid or long-term rental business. Thanks to its modularity and pricing model, it provides tailor-made features at an affordable cost.

 • Preferred+

  All-in-one Vacation Rental Software featuring a channel manager linked to the main distributors, your own website with booking engine, task mgmt, accounting, BI-stats and more. From 3 to 1k+ listings.

1 από 4 σελίδες

Προτιμώμενοι συνεργάτες

These are our top performing partners. They provide the requisite functionality and software connections that meet or exceed all our technical and performance benchmarks. They've invested in collaborating with Airbnb across all program incentives.

See all
 • Channex is a channel manager that helps hotels and Vacation Rentals connect to online travel agents.

 • Smoobu is the all-in-one software for short-term and vacation rentals. One subscription, all tools. No setup fees, no commissions. Over 70.000 listings worldwide. Developed by hosts, to hosts.

 • Cloud based channel management solution for small chains, independent hotels and property managers.

 • Guesty For Hosts is a mobile-first property management platform for hosts & property owners managing short-term rentals. Our platform provides all features needed to save time, increase listings’ exposure, and manage on-the-go.

 • HotelRunner is an end-to-end hospitality technology platform allowing all kinds of properties to create their website, distribute worldwide, streamline operations, and create great guest experiences.

 • NextPax is a global travel tech innovator recognized for delivering advanced channel management solutions between property management systems and distribution channels worldwide.

 • IdoBooking is a channel manager and reservation system designed to increase sales. It is a solution for both individual hosts and companies that need a comprehensive service.

 • ResNexus is an easy-to-use cloud-based property management software that offers hoteliers and hospitality owners a single login solution to help run their property simply and effectively.

 • Tokeet is the perfect choice for vacation rental managers & owners who need total control.

 • STAAH is a New Zealand-based technology company specialised in cloud-based channel manager, booking engine and digital marketing services for accommodation providers to maximise their online revenue.

 • All-in-one-solution for vacation rental agencies. We help property managers to digitize their operations, i.e. increasing occupancy and efficiency

 • Lodgify is an innovative all-in-one solution for vacation rental. It allows creating your own website, managing reservations and calendars efficiently, and instantly synchronizing with external portals.

 • Rentals United empowers enterprise managers, PMS software partners and OTAs to grow through efficient, reliable and market-leading channel management, and other innovations.

 • RentalReady is a 100% native end-to-end PMS with designated consultants to scale your vacation rental business. From Channel to Guest Management, you can now run your business with confidence.

 • Avantio provides a comprehensive cloud-based PMS, Channel Manager with connections to world leading portals, & state-of-the-art, mobile-friendly Vacation Rental Websites. Open Offices in Europe and USA.

 • Beds24 helps small to mid size hotels, B&Bs, hostels, holiday rentals & property managers managing multiple properties, automate routines and simplify workflows to save time and increase efficiency.

 • Streamline empowers VR companies to grow efficiently and profitably. Top features include rev management, trust accounting, mobile app suite, CRM/lead management, integrations, and support.

 • Streamline your daily operations, deliver superb guest experiences and drive revenue with an easy-to-use Property Management System, Channel Manager and Booking Engine.

 • All-in-one hospitality software for growth-oriented property management companies.

 • Cloud-based hospitality software for hotels, hostels, and hotel groups that manages reservations and guests, distributes room availability, sells inventory, and collects payments.

 • iGMS is an all-in-one software for hosts with tools to automate and scale your vacation rental business. Integrated with most popular short-term rental platforms. Start a free 14-day trial!

1 από 21 σελίδες

Εξελίξτε την επιχείρησή σας με την Airbnb

Μάθετε περισσότερα